Commissie Themaochtenden

  • Fred Boessenkool – voorzitter
  • Jaap Baart de la Faille – penningmeester
  • Yolanda Agricola
  • Kees Cramer
  • Wieke Lameris
  • Titia Schreuder
 Ontmoeting en informatie

Al jarenlang vinden iedere tweede dinsdagochtend van de maand (uitgezonderd juli en augustus) in ontmoetingscentrum de Bakermat aan de G.A. van Nispenstraat 139 informatieve themaochtenden plaats.

Mix van onderwerpen

Per halfjaar worden de thema’s voorbereid, waarbij altijd een mix wordt betracht tussen culturele en gezondheidsonderwerpen.
De bijeenkomsten worden druk bezocht door een trouwe schaar van belangstellenden; onderlinge ontmoeting is daarom ook een belangrijke factor.
Er wordt een toegangsbijdrage gevraagd van € 3, dit is incl. een kopje koffie.
In de agenda en op de homepagina van deze website vind u regelmatig aankondigingen van de themaochtenden.
De werkgroep Themaochtenden heeft ook een website waarop het programma voor de komende tijd vermeld staat.

Stuur een mail naar de Commissie Themaochtenden.
U kunt ook bellen voor meer informatie met Titia Schreuder:  026 4432040

nieuws
Tijd en locatie
  • Datum: zie agenda
  • Tijd: 10:15 tot 12:00 uur
  • Plaats: De Bakermat
  • Adres: Van Nispenstraat 139