Wijkcontact

Het wijkblad van de Burgemeesterswijk heet Wijkcontact. Het wordt huis aan huis bezorgd in de Burgemeesterswijk en omstreken in een oplage van 1700 exemplaren. U vindt het Wijkcontact 5 maal per jaar op uw deurmat. Of u lid bent van de wijkvereniging of niet. Losse exemplaren zijn af te halen bij:

  • Molenplaats Sonsbeek Zijpendaalseweg 24a en
  • Primera aan de Van Lawick van Pabststraat 109.

Inhoud
De redactiecommissie streeft naar een actueel wijkblad met aandacht voor alles wat in de wijk gebeurt. Daarin is er aandacht voor zaken op wijkniveau zoals parkeerproblematiek, veiligheid, bouwwerkzaamheden. Maar ook de menselijke verhalen over en met wijkbewoners krijgen de ruimte.

De redactie is altijd op zoek naar nieuwe onderwerpen voor artikelen. Ook zijn we blij met ingezonden berichten, artikelen over de historie van de wijk, stukken over evenementen, aankondigingen enz.. Per mail is de redactie te bereiken: redactie@bwarnhem.nl 

Oude nummers