12 Juni, Themaochtend Canon van Nederland

Een medewerker van het Openluchtmuseum vertelt ons meer over de nieuwe grootse presentatie in het museum. Deze toont de geschiedenis van ons land aan de hand van 50 canonvensters (50 belangrijke gebeurtenissen en personen), die ons land gevormd hebben. Een van de vensters bijvoorbeeld gaat over de komst van de Romeinen en een ander laat de Watersnoodramp zien. “12 Juni, Themaochtend Canon van Nederland” verder lezen

Dinsdag 13 februari | Themaochtend Het Paleis op de Dam

het klassiekste gebouw van Nederland

2018-02-13 Paleis op de Dam

Jajo ten Berge, classica, oud-docent van het KGL, vertelt dat dit gebouw aanvankelijk het nieuwe stadhuis van Amsterdam was, het belangrijkste historische en culturele monument van de 17e eeuw; het moest de rijkdom en het aan zien van de stad weerspiegelen. Het moest groots worden en op beroemde voorbeelden terug grijpen uit de Klassieke Oudheid en het moest die evenaren. De architectuur is bijvoorbeeld ontleend aan de voorschriften van de Romeinse architect Vitruvius.

“Dinsdag 13 februari | Themaochtend Het Paleis op de Dam” verder lezen

Dinsdag 12 december | Themaochtend –  Debussy en Ravel, Musiciens Français

To20171212Jacques Hendriks, pianist en docent muziekgeschiedenis, vertelt over twee Franse genieën, twee scheppers van wonderschone muziek voor de eeuwigheid. Rond 1900 komt er een einde aan de Duitse hegemonie die het muziekleven zo lang heeft gedomineerd. Twee Franse componisten, Claude Debussy en Maurice Ravel, voeren vanaf nu de boventoon. Hoewel vaak in een adem genoemd is hun muziek zeer verschillend. Debussy ontwikkelde zich via impressionisme en symbolisme tot de ‘vader van de avant-garde’, terwijl Ravel in zijn lucide neo-classicisme -met invloeden van ballet en jazz- trouw bleef aan de gebruikelijke wetten van melodie en harmonie.
“Dinsdag 12 december | Themaochtend –  Debussy en Ravel, Musiciens Français” verder lezen