Wijkagent Lieke Ligtenberg

Lieke Ligtenberg is de wijkagent voor onze wijken Hoogkamp, Burgemeesterskwartier, Gulden Bodem, Sterrenberg en Park Sonsbeek. Zij is ruim 13 jaar geleden bij de politie begonnen in Zuid-Holland-Zuid en heeft sindsdien ervaring opgedaan bij verschillende afdelingen. Zowel op straat, bij de recherche als binnen zorg en veiligheid. Zij vindt het wijkgerichte werk, met het contact met de wijkbewoners erg leuk. De mensen die zich in de wijk bevinden zijn de oren en ogen in dat gebied. Samen met de bewoners wil Lieke zorgdragen voor veiligheid en sociale cohesie in de wijk. Zij doet dit in samenwerking met andere diensten en organisaties.

Spreekuur

De wijkagent Lieke Ligtenberg houdt in de oneven weken inloop spreekuur op dinsdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Wijkcentrum Bakermat.

Je kunt in contact komen met Lieke via het contactformulier op de website van de politie of via het algemene politie nummer 0900 8844.
Voor spoed bel je 112.
Lieke is ook actief op instagram (wijkagent_burgemeesterswijk_eo).
Verder bestaat de mogelijkheid om vertrouwelijk of anoniem melding te doen bij de politie.
Kijk voor meer informatie op www.politie.nl/contact.