Uitgelicht

ALV wordt verplaatst!

De jongste overheidsmaatregelen rond de bestrijding van het corona-virus maken dat de voor 22 april a.s. geplande Algemene Ledenvergadering van onze wijkvereniging moet worden verplaatst naar een nieuwe datum. Het bestuur zal in haar vergadering van 8 april daarover een besluit nemen. Direct daarna zullen we u via de website informeren over de nieuwe datum.
Ook andere geplande activiteiten van de wijkvereniging (denk aan de themaochtenden in april en mei) komen voorlopig te vervallen.
Over de verplaatsing van de geplande lustrum-activiteiten vindt u op de website een afzonderlijk bericht.  
Uitgelicht

Hou het hart warm en het hoofd koel

De bijzondere omstandigheden waarmee we thans te maken hebben, maken dat het bestuur en de commissies van onze wijkvereniging moeten gaan nadenken over de voortzetting, verplaatsing of stopzetting van geplande activiteiten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u nader inlichten. In de tussentijd roepen wij u op om de adviezen van de overheidsinstanties en van de deskundigen van het RIVM in acht te nemen.

Lees “Hou het hart warm en het hoofd koel” verder

Tot en met vrijdag 3 april werkzaamheden Amsterdamseweg

De Amsterdamseweg krijgt op de kruising met de Bovenbrugstraat nieuwe riolering. De verharding wordt tijdelijk aangebracht in de vorm van betonklinkers en wordt later geasfalteerd. De werkzaamheden starten op maandag 23 maart om 7.15 uur en duren naar verwachting tot en met vrijdag 3 april 16.15 uur. Lees “Tot en met vrijdag 3 april werkzaamheden Amsterdamseweg” verder

Cootje Smeltink-Hartman (restaurant Trianon) overleden

Op 15 maart overleed Cootje Smeltink-Hartman op 80-jarige leeftijd. Wijkbewoners kennen haar en haar man Theo wellicht nog van restaurant Trianon, tegenover de ingang van het Sonsbeekpark op de hoek van de Burgemeester Weertsstraat en de Zijpendaalseweg. Lees “Cootje Smeltink-Hartman (restaurant Trianon) overleden” verder

Geen inzameling oud papier vanaf woensdag 18 maart

Het coronavirus heeft ook impact op de afvalinzameling. Vanaf woensdag 18 maart tot en met zondag 5 april wordt er geen papier en karton ingezameld. Er is namelijk minder personeel door ziekte van chauffeurs bij de afvalinzamelaar. Daarnaast wil de gemeente vrijwilligers van verenigingen, die helpen bij de inzameling, beschermen. Lees “Geen inzameling oud papier vanaf woensdag 18 maart” verder

40 jaar Wijkvereniging Burgemeesterskwartier

Zaterdag 16 mei is het de feestdag voor het 40-jarig bestaan van onze wijkvereniging. Gezien de ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben wij ons afgevraagd of het gepast zou zijn om door te gaan met de voorbereiding van de geplande activiteiten.

Vooralsnog hopen we dat tegen die tijd maatregelen zijn opgeheven en er onder de wijkbewoners behoefte is aan saamhorigheid en dus ook weer te kunnen genieten van de feestelijkheden. Vandaar dit bericht over het bestellen van de kaarten voor het spetterende feest ’s avonds in Stadsvilla Sonsbeek. Als het feest toch niet door kan gaan dan krijg je uiteraard het geld retour.

Kaarten voor het feest in Stadsvilla Sonsbeek bedragen €20,- per persoon. Hiervoor krijg je toegang tot het spetterende feest inclusief bier, wijn en fris.

Kaarten bestellen
 
.Meer informatie over de feestelijkheden?

kijk op www.bwarnhem.nl/lustrum