Wat betekent Sonsbeek voor jou?

Mogen we je wat vragen? Het is voor Sonsbeek. Of beter gezegd: het gaat óver Sonsbeek. We willen graag weten wat Sonsbeek voor jou betekent. Waarom kom je in het park? Wat doe je er zoal? Waar erger je je aan? Wat mis je? Wat mag nooit verdwijnen? Ook meepraten over Arnhems bekendste park en jouw stem laten horen? Vul dan nu de enquête in: 20 vragen, 5 minuten. 

Achtergrond informatie

Het wordt de laatste jaren steeds drukker in en rond Sonsbeek. Het park zelf, de horeca, de evenementen en de activiteiten die er plaatsvinden, trekken op drukke dagen soms zoveel mensen dat het de draagkracht van het park te boven lijkt te gaan. Hetzelfde geldt voor de wijken en de wegen eromheen.

Onderzoek

Maar is dat ook werkelijk zo? Wat is de draagkracht van Sonsbeek – rijksmonument en beschermd stadsgezicht – eigenlijk? Wat moet er in deze tijd allemaal kunnen in een stadspark? Wat betekent Sonsbeek voor Arnhemmers? En voor bezoekers? Wat willen ze er beleven en kunnen het park en zijn omgeving dat aan?

De gemeente Arnhem, eigenaar en beheerder van Sonsbeek, zoekt het uit. Niet alleen, maar samen. Iedereen die Sonsbeek in het hart heeft of had, mag meepraten. Het doel? Stadsbreed duidelijke en inspirerende uitgangspunten creëren om huidige en toekomstige gebruiksvraagstukken goed te kunnen beantwoorden.

Voorsonsbeek.nl

Bij voorsonsbeek.nl zijn allerlei Arnhemse organisaties en gemeentelijke afdelingen betrokken. Omdat ze evenementen of sportactiviteiten in Sonsbeek organiseren, natuurliefhebbers zijn, van cultuurhistorie houden of naast het park wonen. En omdat ze handhaven, vergunnen, de stad promoten of parken beheren. Allemaal praten ze mee. Ieders mening telt.

De enquête staat tot en met 28 oktober online. Ken je mensen die hem nog niet hebben ingevuld maar wel een mening hebben, deel de link! De resultaten – verwerkt in de nieuwe gebruiksvisie Sonsbeek – vind je aan het eind van het jaar op arnhem.nl.

 

Studenten houden enquête bij Albert Heijn 

Woensdagmiddag 10 oktober staat er van 15.00 tot 19.00 uur een groene caravan bij de Albert Heijn aan de Van Lawick van Pabststraat. Bij de ingang van de winkel zijn vijf studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein aanwezig die het winkelend publiek vragen willen stellen over het klimaatbestendig maken van de wijk.  “Studenten houden enquête bij Albert Heijn “ verder lezen

Parels van de Veluwe in beeld

Zwijnen-expositie geeft stof tot nadenken

De expositie ‘Zwijnen in beeld’ is een initiatief van ‘De Zwijnensociëteit’; een organisatie die zich inzet voor het welzijn van het wilde zwijn of everzwijn. Oprichter van deze bijzondere club is Harry Voss. Tijdens de opening van de expositie gaf hij uitleg over de sociëteit en zijn liefde voor het wilde zwijn. 

“Parels van de Veluwe in beeld” verder lezen

15 oktober | Wegwerkzaamheden op de kruising Schelmseweg- Amsterdamseweg

Vanaf 15 oktober wordt er gewerkt op de kruising Amsterdamseweg-Schelmseweg en op een deel van de Noordelijke Parallelweg. Beide projecten nemen twee weken in beslag. 
Het asfalt op het veelgebruikte kruispunt Amsterdamseweg – Schelmseweg is aan vervanging toe. Het nieuwe asfalt zal aansluiten op het asfalt dat de provincie het afgelopen jaar op de Amsterdamseweg heeft aangebracht. De aannemer start op maandag 15 oktober om 06.00 uur en als alles volgens planning verloopt, is het werk klaar op vrijdag 26 oktober om 18.00 uur. “15 oktober | Wegwerkzaamheden op de kruising Schelmseweg- Amsterdamseweg” verder lezen

Wie heeft er nog goederen voor de bazaar in de Diaconessenkerk

Foto: Jos Zwaan

Op woensdag 7 november vindt – tegelijk met de boekenmarkt in De Bakermat – de jaarlijkse bazaar plaats in de Diaconessenkerk. Door het enorme aanbod en de hoge kwaliteit van de ingebrachte goederen heeft deze zazaar een goede reputatie in Arnhem en omgeving. “Wie heeft er nog goederen voor de bazaar in de Diaconessenkerk” verder lezen

Wie wil lid worden van de (nieuwe) Commissie Duurzaamheid?

Klimaatbestendigheid en verduurzaming zijn onderwerpen die de komende jaren steeds meer aandacht vragen. Ook in onze wijk. We hebben net de warmste zomer ooit achter de rug en dat hebben we gemerkt: de lange droogte heeft zijn sporen nagelaten in onze tuinen en het openbaar groen. Het klimaat wordt weerbarstiger en extremer: meer hitte, meer droogte en meer hoosbuien. Daar moeten we ons als individu en wijk op instellen. Naast klimaatbestendigheid wordt verduurzaming steeds belangrijker. We moeten van het gas af, fossiele energie wordt schaarser en duurder. We moeten overstappen op nieuwe energiebronnen. Die energietransitie zal veel van ons vragen.   “Wie wil lid worden van de (nieuwe) Commissie Duurzaamheid?” verder lezen