Advertentietarieven Wijkcontact*

  • 1/16 pagina €  72,50 per jaar
  • 1/8   pagina € 135,00 per jaar
  • 1/4   pagina € 240,00 per jaar

* Tarieven 2009

Er is een kleine wachtlijst van adverteerders.
Stuur een mail met uw advertentieverzoek aan Froukje Dijkhuizen,
Penningmeester van de Wijkvereniging Burgemeesterswijk.