Commissie Leefomgeving

Samenstelling:
  • Noor van Wageningen (voorzitter)
  • Rosa Venneman
  • Bart-Jan Sol
  • Wouter Schoemaker
  • Frederik van Zeggeren

 Klik hier om een E-mail te sturen

De Burgemeesterswijk heeft een Commissie Leefomgeving.
Het is een gemêleerde club met hetzelfde doel, een fijnere leefomgeving voor ons allemaal. Als belangrijkste speerpunt wil de nieuwe commissie de samenwerking met de gemeente intensiveren en daarbij de eerder geformuleerde stedenbouwkundige wijkvisie promoten.

Het is van groot belang dat de gemeente Arnhem eerst contact met ons zoekt en vervolgens in overleg met de wijk de beslissingen neemt. Het volgende speerpunt hangt daarmee samen en dat is versterking van de communicatie en interactie met de buurt.

Meerdere malen per jaar zullen wij de wijkbewoners op de hoogte houden van de lopende gang van zaken door artikelen in het wijkblad, via de website en sociale media. Daarnaast zoeken wij nog andere manieren om in contact te komen met de wijkbewoners.

Heeft u een klacht over de openbare ruimte en de leefomgeving, klik dan hier voor de verdere procedure.