Commissie Leefomgeving

Samenstelling:
  • Noor van Wageningen (voorzitter)
  • Rosa Venneman
  • Bart-Jan Sol
  • Wouter Schoemaker

 Klik hier om een E-mail te sturen

De Burgemeesterswijk heeft een Commissie Leefomgeving. Als commissie vertegenwoordigen wij de wijk bij vraagstukken die de leefomgeving betreffen. Wij zien onszelf als spreekbuis tussen de wijk en de Gemeente Arnhem en hechten aan een goede samenwerking met de Gemeente. Onderwerpen waar wij ons momenteel mee bezig houden zijn bijvoorbeeld fietsenstallingen in voortuinen, locaties van laadpalen en toekomstig afvalbeleid. Wij zullen de wijkbewoners op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen over deze onderwerpen of over andere zaken die de leefomgeving betreffen.

Mocht u een onderwerp hebben dat naar uw mening door de Commissie Leefomgeving moet worden opgepakt, mail ons dan op het volgende adres: leefomgeving@bwarnhem.nl. Wij zoeken overigens nog een 5e commissielid, het liefst iemand met stedenbouwkundige ervaring. Interesse graag ook kenbaar maken via het genoemde mailadres.

Meldingen over de openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Ligt er vuil op straat? Is de straatverlichting defect? Kortom, heeft u een klacht of een melding over de openbare ruimte? Klik dan hier voor de verder procedure.
En via deze link ziet u welke wegwerkzaamheden er in onze buurt worden uitgevoerd: wegwerkzaamheden.