Wilt u met ons meedenken?

De Bakermat moet een wijkcentrum zijn waar alle wijkbewoners gebruik van kunnen maken voor allerlei activiteiten, en om elkaar te ontmoeten. De activiteiten zullen worden bepaald door de wijk en wij willen alle ruimte geven voor wijkinitiatieven.

Wegens de situatie rond corona kunnen wij geen brede informatie- en inspraakavond organiseren, en daarom hebben wij er voor gekozen om een kleine groep mensen vanuit de wijk(vereniging)en  en enkele deskundigen van daarbuiten uit te nodigen op 13 oktober.

Maar wij willen wél graag  dat alle wijkbewoners  met ons mee  denken. Daarom leggen wij u de vragen voor, welke ook op 13 oktober aan de orde zullen komen, te weten:

Lees verder