Wij zoeken jou!!

Nieuw bestuurslid gezocht! 

Het bestuur van de Wijkvereniging Burgemeesterskwartier heeft per direct een plaats binnen het Algemeen Bestuur.
Voel je je naast bewoner ook betrokken bij de wijk en heb je een gezond enthousiasme om hier een extra rol in te gaan vervullen, dan is het zeker zinvol deze mogelijkheid verder te verkennen.  De impact in sociale belasting is gering en is voor een groot deel ook nog zelf in te vullen. Lees “Wij zoeken jou!!” verder

De algemene ledenvergadering 2020

2020-09-23-009-JCZCorona is (helaas) het nieuwe antwoord op vele vragen. Waarom een algemene ledenvergadering in september en niet in mei: Corona. Waarom mogen er maar dertig leden fysiek aanwezig zijn bij een vergadering: Corona. Het virus beheerst en bepaalt onze contacten. Zo zaten er op 23 september tegen de dertig wijkbewoners te vergaderen in de Molenplaats Sonsbeek: de vaste agendapunten en veel vaste bezoekers. Lees “De algemene ledenvergadering 2020” verder

23 september | Algemene ledenvergadering

VoorzittershamerInmiddels is de datum en de locatie (verplaatste) ALV van onze wijkvereniging bepaald op: woensdag 23 september 2020, aanvang 20.00 uur, in de Molenplaats (aan de Zijpendaalseweg). Behalve de fysieke bijeenkomst willen we ook een digitale verbinding mogelijk gaan maken voor de belangstellenden.
Na de bestuursvergadering van 25 augustus a.s. zullen de stukken via de website kunnen worden aangeboden.

Nieuwe logo’s voor wijkvereniging en Wijkcontact

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de wijkvereniging en de nieuwe vormgeving van Wijkcontact heeft Bruno Heemskerk nieuwe logo’s ontworpen. Bruno is de nieuwe vormgever van Wijkcontact. Een paar jaar geleden is hij vanuit Amsterdam naar Arnhem verhuisd naar een woning in de Sweerts de Landasstraat. Als nieuwkomer heeft hij een frisse kijk op de wijk en dat inspireerde hem tot het nieuwe logo. Lees “Nieuwe logo’s voor wijkvereniging en Wijkcontact” verder

Paaseieren zoeken april 1981.

Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 40 jaar. In de eerste jaren van haar bestaan was ‘paaseieren zoeken’ een jaarlijks terugkerende activiteit, georganiseerd door de evenementencommissie (die later opging in de feestcommissie) Dat gebeurde altijd in het Artilleriepark waar destijds ook Koninginnedag gevierd werd. Toen het park bebouwd werd kwam er een einde aan die traditie. Lees “Paaseieren zoeken april 1981.” verder

ALV wordt verplaatst!

De jongste overheidsmaatregelen rond de bestrijding van het corona-virus maken dat de voor 22 april a.s. geplande Algemene Ledenvergadering van onze wijkvereniging moet worden verplaatst naar een nieuwe datum. Het bestuur zal in haar vergadering van 8 april daarover een besluit nemen. Direct daarna zullen we u via de website informeren over de nieuwe datum.
Ook andere geplande activiteiten van de wijkvereniging (denk aan de themaochtenden in april en mei) komen voorlopig te vervallen.
Over de verplaatsing van de geplande lustrum-activiteiten vindt u op de website een afzonderlijk bericht.  

Foto’s Nieuwjaarsborrel 14 januari

Foto: Jos Zwaan ©2020Het was weer gezellig druk. Voorzitter Gerard Slag stond in zijn toespraak stil bij het geweldincident dat op de Zijpendaalseweg heeft plaatsgevonden. Hij was blij dat de daders, dank zij een automobilist, zijn gepakt! Wij hebben een fijne wijk om in te wonen en dat komt ook door het hebben van aandacht voor elkaar. En dat blijkt ook uit de vele activiteiten in onze wijk die door vele vrijwilligers georganiseerd worden. Lees “Foto’s Nieuwjaarsborrel 14 januari” verder