Wijkgesprek ‘energie’ in februari 2021

Op 22 februari 2021 heeft de gemeente Arnhem een digitaal wijkgesprek georganiseerd voor Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Sterrenberg en Transvaalbuurt over ‘energie’.

Tijdens het wijkgesprek bent u onder andere geïnformeerd over wat u (nog meer) kunt doen om uw energierekening te verlagen. En ook dat de woningen in Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Sterrenberg en Transvaalbuurt niet voor 2030 van het aardgas afgaan. Alle ideeën, vragen en behoeften zijn op een prettige wijze besproken. We hebben daar een overzicht van gemaakt die u kunt bekijken.

Wat hebben we opgehaald?

Belangrijke punten die we hebben opgehaald in uw wijk zijn: het uitwisselen van tips en ervaringen, (vervolg)stappen voor verduurzaming, samen met buurtbewoners aan de slag gaan en het verduurzamen van oudere woningen, woningen met een beschermd stadsgezicht en monumenten.

We merkten tijdens het wijkgesprek dat veel tips en ervaringen met elkaar werden gedeeld. Natuurlijk goed om elkaar daarvoor op te blijven zoeken. Voor bespaartips kunt u ook terecht op www.arnhemaan.nl.

Veel mensen uit de wijk zijn al aan de slag en willen graag nog meer doen. Daarbij zijn bewoners soms zoekende naar welke (vervolg)stappen goed zijn. Een woonwensenscan kan u daarin goed op weg helpen. Voor het aanvragen van een woonwensenscan kunt u terecht op www.arnhemaan.nl/gereedschap.

Meerdere bewoners willen graag samen met buurtbewoners aan de slag. Er zijn buurtinitiatieven in de wijk waar u terecht kunt. Voor Burgemeesterswijk kunt u terecht bij de commissie duurzaamheid via duurzaamheid@bwarnhem.nl. Wijkinitiatieven kunnen ondersteuning krijgen bij Aanjagers via aanjagers@arnhemaan.nl.

Er waren ook vragen over het verduurzamen van oude woningen en specifiek over de mogelijkheden om deze goed te isoleren. Er zijn positieve ervaringen met het isoleren van oude woningen,ook bij enkelsteense muren. Ook daarover zijn tijdens het wijkgesprek tips en ervaringen gedeeld. Voor meer informatie over het isoleren van enkelsteense muren kunt u terecht op www.milieucentraal.nl. We zijn bezig met het uitzoeken van welke mogelijkheden er zijn voor verduurzaming bij woningen met een beschermd stadsgezicht en monumenten. Voor vragen over het verduurzamen van beschermd stadsgezicht of een monument kunt u contact opnemen met pieter.polman@arnhem.nl.

Meer informatie

Wilt u zelf aan de slag met het verlagen van uw energierekening? Neem dan een kijkje op de website www.arnhemaan.nl voor tips, goede voorbeelden en ons aanbod.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Shehnaaz Kasiem van de gemeente Arnhem via shehnaaz.kasiem@arnhem.nl.