Wijkcontact zoekt schrijvers en redactieleden

Voorpagina wijkcontact 2017-3-lr (2) defWijkcontact is het full colour blad van het Burgemeesterskwartier. Het blad verschijnt vijf keer per jaar, telt 32 pagina’s en wordt gratis bezorgd op 1.700 adressen. De redactie is op zoek naar versterking en wil graag in contact treden met wijkbewoners die voor het blad willen schrijven OF die in de redactie willen zitten.

Wijkcontact 37-2
Wijkcontact 37-2

In het eerste geval schrijf je af en toe of regelmatig een artikel(tje) voor het blad (of de website). In het tweede geval neem je deel aan de redactievergaderingen en verricht je ook organisatorische taken.

Als je hier belangstelling hebt, neem dan contact op met redactiesecretaris Henk Donkers,  henkdonkers@gmail.com

De redactie.