Wie wil lid worden van de (nieuwe) Commissie Duurzaamheid?

Klimaatbestendigheid en verduurzaming zijn onderwerpen die de komende jaren steeds meer aandacht vragen. Ook in onze wijk. We hebben net de warmste zomer ooit achter de rug en dat hebben we gemerkt: de lange droogte heeft zijn sporen nagelaten in onze tuinen en het openbaar groen. Het klimaat wordt weerbarstiger en extremer: meer hitte, meer droogte en meer hoosbuien. Daar moeten we ons als individu en wijk op instellen. Naast klimaatbestendigheid wordt verduurzaming steeds belangrijker. We moeten van het gas af, fossiele energie wordt schaarser en duurder. We moeten overstappen op nieuwe energiebronnen. Die energietransitie zal veel van ons vragen.  

Graag willen we in onze wijk continu aandacht geven aan klimaatbestendigheid en duurzaamheid, die nauw met elkaar samenhangen. Als bestuur dachten we eerst aan een project en een projectleider. In Wijkcontact 2018-2 stond daarover een artikel. Maar omdat een project per definitie eindig is en er aan klimaatbestendigheid en verduurzaming voorlopig geen einde komt, wil het nieuwe bestuur een Commissie Duurzaamheid oprichten.

Deze commissie moet bewustwording rond klimaatbestendigheid en verduurzaming bevorderen en de wijk helpen om initiatieven rondom deze onderwerpen te ontplooien en uit te voeren. Als we een groep enthousiaste mensen een commissie kunnen laten vormen, kunnen we met elkaar de wijk vooruit helpen.

Bij dezen roepen we iedereen die geïnteresseerd is in klimaatbestendigheid en duurzaamheid op om zich bij ons aan te sluiten en plaats te nemen in de commissie. Vind je belangrijk en leuk om onze wijk vooruit te helpen en steeds duurzamer en klimaatbestendiger te maken? Laat het ons weten! Voor vragen en aanmeldingen kun je terecht bij Matthew Pyatt: Stuur een email

Matthew Pyatt (bestuurslid)