Wat is hier gebeurd?

Vorige week maakte ik met mijn kleinzoon een rondje door de wijk en liepen we langs het speeltuintje op de hoek van de Van Lawick van Pabststraat en de Izaak Evertslaan. We verbaasden ons over het verbogen hekwerk.
Meestal spelen hier jonge kinderen, maar hier zijn duidelijk anderen aan het werk geweest. Een auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor bij het parkeren, kan het niet geweest zijn want dan zou het hek in de andere richting verbogen zijn.

Maar wat dan wel?
‘Een duidelijk geval van openbare dronkenschap en evenwicht verliezen’, opperde iemand. ‘Of een kind dat zich verzet tegen de eerste schooldag en niet mee wil.’