Voorlopig nog geen Themaochtenden in de Bakermat.

We hebben als commissie onderzocht of we weer in juni konden starten, nu bijeenkomsten tot 30 mensen weer zijn toegestaan. We hebben overwogen om de grote kerkzaal te gebruiken zodat we met 30 mensen de 1,5 m afstand kunnen bewaren. Uiteindelijk vonden we de risico’s toch te groot. In augustus zullen we beslissen of en hoe we in het najaar verder gaan.

Namens de commissie,

Fred Boessenkool