Verplaatsing ALV naar nieuwe datum in september

In de recent verschenen uitgave van Wijkcontact (onder meer gewijd aan het 40-jarig bestaan van onze wijkvereniging) is in het artikel ‘Nieuws uit het bestuur’ vermeld dat we op 3 juni a.s. onze ALV willen gaan houden in een online-vergadervorm. 
Voortschrijdend inzicht, verruiming van wettelijke bepalingen en de ‘routekaart’ die het kabinet heeft aangeven voor grotere groepsbijeenkomsten, maken dat we toch de voorkeur geven aan een ALV  in fysieke vorm. Die willen we dan in de maand september gaan beleggen; over de exacte datum en de locatie moeten we nog besluiten.
Zodra daarover meer bekend is, zullen we dat tijdig melden via de website/nieuwsbrief en via Wijkcontact. Daarbij zal ook de agenda vermeld worden en hoe u de verschillende vergaderstukken kunt inzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *