Trots op De Bakermat

Fred de Bruin – Foto: Jos Zwaan

In 2016 begon Fred de Bruijn als wijkmanager van het team Leefomgeving Noord West van de gemeente Arnhem.  Hij stond aan de wieg van Wijkcentrum De Bakermat. Dit jaar gaat hij met pensioen en draagt hij zijn taken over.

Fred kijkt met plezier terug op zijn tijd waarin hij met zijn team betrokken was bij de Hoogkamp, Transvaalbuurt en Burgemeesterswijk. De teams Leefomgeving zijn door de gemeente Arnhem opgericht om samen met bewoners te kijken wat er in de wijken verbeterd kan worden.
“Gelukkig zijn hier betrokken, goed georganiseerde wijkverenigingen waar we fijn mee samenwerken”. Terugblikkend op de afgelopen jaren noemt Fred de verdwenen verkeersdrempels in de Lawick van Pabststraat. “Dat was een mooi proces waarbij we met heel veel bewoners gesproken hebben om iedereen op één lijn te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt, vooral door de inzet van bewoners zelf.” Ook de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers had nogal wat voeten in de aarde. “Mensen wilden de containers liever niet voor de deur en als we dan een plek hadden gevonden waar bewoners mee konden leven, zorgden boomwortels of ondergrondse leidingen voor problemen”. Het zijn slechts 2 voorbeelden van de vele geslaagde en minder geslaagde voorbeelden die voorbij komen.

Het project waar Fred met het grootste plezier en gepaste trots op terugkijkt is wijkcentrum De Bakermat. “We werken ook samen met de sociale wijkteams en van hen hoorden we, in februari 2017, dat eenzaamheid een groot probleem is in dit gebied. Daar zou een wijkcentrum een belangrijke rol in kunnen spelen. Maar ja, in tegenstelling tot andere wijken, bezit de gemeente hier geen panden. Dus hoe doe je dat?”
De kerk aan de Van Nispenstraat vervulde al wel een maatschappelijke functie. In het kader van het project ‘Kerk en Buurt’ werden activiteiten voor en door buurtbewoners georganiseerd: themaochtenden, wijkdiners en de jaarlijkse boekenmarkt. Toen de kerk het gebouw wilde afstoten en daarmee de sociale functie dreigde te verdwijnen, greep het team Leefomgeving samen met een groep enthousiaste bewoners zijn kans.
In maart 2019 kwamen op een bijeenkomst 230 mensen af, om mee te denken over een wijkcentrum in het kerkgebouw.
“Toen wisten we dat we goed zaten met ons idee”, vertelt Fred. Een projectgroep met veel partners uit de wijk onderzocht de haalbaarheid daarvan. “Er is een businessplan gemaakt door een groep bewoners en er zijn plannen gemaakt om het gebouw meer open en toegankelijk te maken. We hebben een stichting opgericht om deze sociale opgave in de wijk verder op te gaan pakken. Samen met de bestuursleden van de stichting zijn er heel veel gesprekken gevoerd met de gemeente, met de kerk en met financiers om alles rond te krijgen en op 17 september 2020 hebben we de kerk gekocht”.

Foto: Jos Zwaan ©2022

Na een flinke verbouwing, waar ook veel wijkbewoners hun steentje aan hebben bijgedragen, werd in februari 2022 het wijkcentrum De Bakermat geopend. Bijna 2 jaar lang gooide corona roet in het eten maar inmiddels staat er een bruisend wijkcentrum met drukbezochte koffieochtenden, wijkdiners, concerten, lezingen en themaochtenden. Het centrum draait op één betaalde kracht en zo’n 100 vrijwilligers. Een deel van de kerk is verhuurd aan een kinderopvang.

“De Bakermat is echt het pareltje uit mijn werkzame tijd hier de afgelopen jaren”, vertelt Fred.  “Ik wil hierbij nog eens mijn dank uitspreken aan al die vrijwilligers die dit prachtige wijkcentrum mogelijk hebben gemaakt en dat nog steeds doen. Een echt Burgerinitiatief. Ik hoop dat het gaat lukken om in de toekomst een gezonde financiële situatie op te bouwen met een goede balans tussen sociale en commerciële verhuur, zodat iedereen gebruik kan blijven maken van het wijkcentrum”.

Aan Fred zal het niet liggen. “Ik heb voor mijn afscheidsreceptie later dit jaar al een ruimte hier gereserveerd”, zegt hij lachend.

Hanneke Nagel