Voorlopig nog geen Themaochtenden in de Bakermat.

We hebben als commissie onderzocht of we weer in juni konden starten, nu bijeenkomsten tot 30 mensen weer zijn toegestaan. We hebben overwogen om de grote kerkzaal te gebruiken zodat we met 30 mensen de 1,5 m afstand kunnen bewaren. Uiteindelijk vonden we de risico’s toch te groot. In augustus zullen we beslissen of en hoe we in het najaar verder gaan.

Namens de commissie,

Fred Boessenkool

Dinsdag 9 april | Themaochtend juridische en ethische kanten van terbeschikkingstelling (tbs)

Wetsovertreders worden gestraft. Rechters houden daarbij rekening met de geestelijke gesteldheid van daders. Wanneer een dader volledig in de war was en niet wist wat hij deed, is hij ontoerekeningsvatbaar en kan hem zijn daad strafrechtelijk niet worden aangerekend. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis is dan aangewezen. Lees “Dinsdag 9 april | Themaochtend juridische en ethische kanten van terbeschikkingstelling (tbs)” verder

8 januari | Themaochtend

In de jaren 1933 – 1945 hebben de nazi’s op grote schaal (kunst)objecten van grote culturele waarde geroofd of onder druk aangekocht. Een aantal van deze cultuurgoederen is na de bevrijding teruggevonden en ondergebracht bij de Stichting Nederlands Kunstbezit die een deel heeft teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren, een deel heeft verkocht en een ander deel heeft behouden. Lees “8 januari | Themaochtend” verder