Studenten houden enquête bij Albert Heijn 

Woensdagmiddag 10 oktober staat er van 15.00 tot 19.00 uur een groene caravan bij de Albert Heijn aan de Van Lawick van Pabststraat. Bij de ingang van de winkel zijn vijf studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein aanwezig die het winkelend publiek vragen willen stellen over het klimaatbestendig maken van de wijk. 
De studenten werken in opdracht van het bestuur van onze Wijkvereniging. De enquête wordt gehouden om de behoeften en vragen van de wijkbewoners op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid in kaart te brengen. Met de uitkomsten van de enquête kan de wijkvereniging wellicht initiatieven nemen die in een behoefte voorzien. 

De studenten zorgen voor koffie en thee voor de mensen die even tijd willen vrijmaken om de vragen te beantwoorden. Ook aan de kinderen die hun ouders vergezellen bij het boodschappen doen is gedacht: zij worden bezig gehouden en krijgen wat te drinken. 

De wijkvereniging hoopt dat veel mensen zullen meewerken aan de enquête. Klimaatbestendigheid en duurzaamheid zijn onderwerpen die de komende jaren steeds belangrijker worden. Ook in onze wijk. Het klimaat wordt weerbarstiger en extremer: meer hitte, meer droge periodes en een toename van hoosbuien. Bovendien moeten we van het gas af. We moeten duurzamer worden: onze huizen isoleren en overstappen op nieuwe energiebronnen. Dat wordt een enorme opgave. 

Het wijkbestuur heeft de Hogeschool Van Hall Larenstein daarom gevraagd een advies uit te brengen over het klimaatbestendig maken van de Burgemeesterswijk. De enquête is daar onderdeel van. 

Wie interesse heeft in klimaatbestendigheid en duurzaamheid wordt van harte uitgenodigd om woensdagmiddag naar de Albert Heijn te komen. De studenten Joost Eertman, Mirella de Kruijff, Rob Zaaijer, Bauwe van der Velde en Tom Visser gaan graag met u in gesprek. 
Voor meer info: joost.eertman@hvhl.nl