Samen maken we het leven in Arnhem een beetje mooier.

Kent u ze ook? Al die leuke, mooie  initiatieven in uw wijk? Of bent u zelf actie bij de wijkvereniging, betrokken bij project voor mensen met een beperking, buurtfeest of runt u samen een buurthuis? Met zijn allen doen we eigenlijk best veel voor elkaar. Buurtbewoners die zelf een activiteit opstarten vormen het hart van uw wijk. Daar kunnen ze soms ook wel een beetje support bij gebruiken. Daar staat de Arnhemse Uitdaging voor.

De Arnhemse Uitdaging zet zich in voor buurtbewoners, stichtingen en verenigingen die uw wijk fijner maken om in te wonen door maatschappelijke initiatieven te koppelen aan het bedrijfsleven.  En dat doen we op een heel simpele maar doeltreffende manier. U kunt een vraag bij ons indienen die we voorleggen aan mensen uit bedrijven. Zij bekijken de vraag en komen met ideeën om deze op te lossen. Daarbij gebruiken ze hun netwerk van bedrijven in Arnhem. Het kan gaan om spullen, vakkennis, materialen, gereedschap, advies, uitjes, trainingen en nog veel meer.

St Avonturis krijgt visitekaartjes van Coers & Roest aangeboden. Avonturis  organiseert vakanties voor mensen met een beperking in hun eigen woning.

Onze bemiddeling is gratis, ons netwerk is heel groot en in de matchgroepen zitten veel creatieve mensen. Daardoor lukt het vaak om een oplossing te bedenken voor uw vraag. Bent u niet bekend met de Arnhemse Uitdaging, dan gaan we graag een keer met u in gesprek om onze en uw mogelijkheden te bespreken met elkaar.  Stuur een mail naar info@arnhemseuitdaging of bel naar 026 351 7951 en we maken een afspraak.