Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.

Door vele wijkbewoners/omwonenden is bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77. De wijkvereniging heeft zich bij dit bezwaar aangesloten. Recentelijk is hierover nogal wat media-aandacht geweest, bij RTV Arnhem, in De Gelderlander en zelfs op NPO Radio 1. Voor een goed begrip van de situatie bij alle wijkbewoners acht het bestuur het goed onze positie hierin nader aan u toe te lichten.

“Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.” verder lezen

4 t/m 28 september | Ansichtkaarten van Theo en Frans Brink

In 1968, om precies te zijn vanaf 12 september 1968, is het nieuwe stadhuis van Arnhem in gebruik genomen. In september 2018 is dat dus precies 50 jaar geleden.
Het grondwerk voor de bouw van het nieuwe stadhuis was gestart in april 1964, de 1steenlegging vond plaats in september 1964. Vier jaar later was het dus gereed.

Maar begin jaren 50 was het proces om te komen tot een nieuw stadhuis al begonnen. Op een ontwerpprijsvraag, sluiting in december 1954, hadden 77 inzenders gereageerd. De 3 “prijswinnaars” hadden vervolgens medio 1957 hun nieuwe/aangepaste ontwerp ingediend. Uiteindelijk werd medio 1959 definitief gekozen voor het ontwerp van architect J.J. Konijnenburg, genaamd “Spazio”.

De expositie “50 jaar nieuwe stadhuis Arnhem” laat zien hoe de omgeving van het nieuwe stadhuis er in de jaren vòòr de nieuwbouw uit heeft gezien. En dan vooral in de periode tussen 1900 en 1950. Daarbij wordt gebruik gemaakt van uitvergrote ansichtkaarten van Frans Brink, dé ansichtkaarten collectioneur Arnhem. Tevens wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen uit het destijds zeer populaire tijdschrift “Gelderland in woord en beeld”.

De expositie duurt van 4 t/m 28 september 2018 en vindt plaats in de entree van het gemeentehuis (bij de gemeenteloketten).

1968 – 2018 50 jaar nieuwe stadhuis Arnhem

8 september | Koepelkerkconcert

Op zaterdag 8 september kunt u in de Koepelkerk aan de Jansplaats in het centrum van Arnhem komen luisteren naar een concert met Franse Muziek uit de 16de Eeuw door Israel Golani, luit en Maria Ayerza op verschillende Renaissance Blokfluiten.
Het concert begint om 13.30 uur en duurt een uur.
De entree is vrij en er is een collecte aan de uitgang na afloop van het concert.

Reactie Zorgtrium op berichtgeving in media rondom huisvesting zorgorganisaties Burgemeesterswijk

In de Wijkkrant (juli 2018) en de Gelderlander (18 juli 2018) is berichtgeving geweest rondom de komst van zorgorganisaties naar de Arnhemse Burgemeesterswijk. Onderdeel van deze berichtgeving betreft de locatie van onze organisatie Zorgtrium. In deze berichtgeving wordt aangegeven dat er vanuit Zorgtrium onvoldoende communicatie heeft plaatsgevonden over onze komst naar de Burgemeesterswijk. Onze reactie daarop is eveneens genoemd: wij kondigden aan contact op te nemen met de buurtbewoners en de wijkkrant om op die manier de zorgen van onze buurtgenoten weg te nemen. “Reactie Zorgtrium op berichtgeving in media rondom huisvesting zorgorganisaties Burgemeesterswijk” verder lezen