Bakermat Burenhulp

Beste wijkgenoten

Kunnen we iets voor elkaar betekenen?

  • Samen een eindje wandelen
  • Samen naar de Bakermat
  • Even gezellig koffiedrinken en bijpraten
  • Een boodschap doen, gras maaien, stoep vegen
  • Kast verplaatsen, lamp indraaien
  • Even bellen hoe het gaat
  • Samen naar de dokter of het ziekenhuis
  • En nog veel meer?

Neem contact op met één van ons: