Oud-gemeentearchivaris Klaas Schaap overleden

1583 2842Op vrijdag 10 juni overleed mr. Klaas Schaap (1924-2016), oud-gemeentearchivaris van Arnhem en inwoner van onze wijk.

De Gemeente Arnhem benoemde Klaas Schaap per 1 januari 1954 tot gemeentearchivaris en bibliothecaris. Het archief van de Gemeente Arnhem was tot dat moment ondergebracht bij het Rijksarchief in Gelderland. Het stadsarchief kwam na Schaaps benoeming aanvankelijk in de Koningstraat terecht, maar verhuisde in 1960 al naar het stadskantoor op de hoek Broerenstraat/Beekstraat. Schaap oefende tot 1972 zijn dubbelfunctie uit. Dat jaar kreeg de Openbare Leeszaal Arnhem een eigen bibliothecaris. Het Gemeentearchief verhuisde in 1987 naar een eigen gebouw aan de Westervoortsedijk, de voormalige opslagplaats van het GEWAB. Schaap ging in 1989 als gemeentearchivaris met pensioen.

Onder Schaaps leiding kon het gemeentearchief zijn personeelsbestand uitbreiden tot maximaal twaalf personen en kreeg het de beschikking over een eigen fotodienst. De archiefinstelling legde een omvangrijke documentatiecollectie over de stad aan, mede om het verlies van het secretariearchief over de periode 1860 – 1917 tijdens de Tweede Wereldoorlog enigszins te compenseren. Onder Schaaps leiding publiceerden archiefmedewerkers regelmatig over de Slag om Arnhem, de evacuatie en wederopbouw.

Lees een interview met Klaas Schaap in het Arnhems Historisch Tijdschrift (december 2000). 

Foto: Klaas Schaap, 1972. Gelders Archief 1583-2842
Informatie ontleend aan F. Keverling Buisman. Van Hasselts nalatenschap. Tweehonderd jaar archiefzorg in Gelderland (1802-2002). Bijdragen en Mededelingen Gelre 2003.

Bron: geldersarchief.nl