Ontwikkelkader voor nieuwe appartementen langs Zijpendaalseweg

Er bestaat in onze wijk een grote behoefte aan appartementen. Vooral ouderen in een groot huis met een tuin zijn ernaar op zoek. De meesten willen wel graag in de buurt blijven wonen vanwege de voorzieningen, de ligging bij binnenstad, station en park, en hun sociale netwerk. Sinds de bouw van Sonswijck en het Artilleriepark tussen 1997 en 2001 zijn er echter geen nieuwe appartementen bijgekomen.

Dat gaat de komende jaren veranderen en dat zou de doorstroming in de wijk bevorderen. Er komen 56 tot 70 nieuwe appartementen, overigens niet alleen voor senioren maar ook voor jongeren en starters.
Volgend jaar verlaat ROC Rijn IJssel zijn locatie aan de Zijpendaalseweg en komt er een groot terrein vrij voor woningbouw. Het terrein ligt naast onze wijk in de Gulden Bodem.

De afgelopen maanden is samen met de buurt ‘een ontwikkelkader’ opgesteld met de randvoorwaarden voor de bouw van nieuwe woningen. In oktober is het gepresenteerd. Het wordt aangeboden aan de gemeente die het naar verwachting in januari/februari 2021 officieel zal vaststellen met eventuele veranderingen. Daarna verkoopt Rijn IJssel het terrein met bebouwing en kan de nieuwe eigenaar ermee aan de slag. Die zal een plan moeten ontwikkelen dat past in het ontwikkelkader. Daarbij worden de normale procedures (wijziging bestemmingsplan, omgevingsvergunning) gevolgd inclusief inspraakmogelijkheden. Wellicht kunnen de eerste bewoners in 2022 of 2023 verhuizen naar de appartementen.

Volgens het ontwikkelkader moeten er appartementen komen in een parkachtige omgeving. Geen grondgebonden woningen dus, maar appartementen omdat daar de meeste behoefte aan bestaat, zowel voor jongeren (starters) als ouderen, kleine en grote, goedkope en dure. De appartementsblokken mogen niet boven de bomen uitkomen en worden maximaal 4 of 5 verdiepingen hoog. Van het bouwvlak moet minimaal 60% groen worden waarbij de afstand tot de groene omgeving vergroot wordt. Het zogenaamde ‘stierenveld’ (afgeleid van de Van Limburg Stirum ULO/Mavo die er ooit zat) blijft onbebouwd en beschikbaar voor ‘ongezien spelen’. Parkeren voor bewoners moet binnen het bouwvlak en uit het zicht plaatsvinden. Het terrein wordt voor auto’s ontsloten via de Zijpendaalseweg en daarnaast via wandelpaden.

Het terrein krijgt een groene uitstraling met veel bloemen, struiken en bomen, zo min mogelijk verharding en een klimaatbestendige inrichting (grastegels, wadi’s).
Het ontwikkelkader bevat drie voorbeelduitwerkingen als inspiratiebron voor projectontwikkelaar en architect. De variant met drie speels gesitueerde bouwblokken voor circa 56 appartementen viel het meest in de smaak bij de aanwezigen op de afsluitende bijeenkomst. Een andere voorbeelduitwerking gaat uit van ongeveer 70 appartementen.