Nieuws uit het bestuur

In het nieuwe nummer van Wijkcontact is per abuis het artikel: ‘nieuws uit het bestuur’ van nr. juli 2016 geplaatst. 
Hieronder vindt u de correcte versie.

Als u dit wijkcontact leest heeft op vrijdag 30 september de onthulling plaatsgevonden van de sculptuur van Klaas Gubbels. De officiële handeling werd verricht door Hans Eijkelboom, een vriend van Klaas Gubbels en zelf ook beeldend kunstenaar in de fotografie. Het kunstwerk zal mooi staan aan het plantsoen Amsterdamseweg/Burgemeester Weertsstraat en een verrijking zijn voor onze buurt. Een compliment voor de commissie Kunst- en Cultuur is hier op zijn plaats! Zij hebben veel energie in de totstandkoming van dit project gestoken.

Eind augustus is er een schouw geweest t.a.v. de veiligheid en inrichting openbare ruimte in onze wijk en de Hoogkamp. Ambtenaren van de gemeente Arnhem zijn ter plekke geïnformeerd over de aanbevelingen die wij via de wijkactieplannen hebben aangegeven. In dit wijkcontact kunt u het resultaat lezen van deze schouw en de voorgedragen oplossingen.

Binnenkort zal er een voorlichtingsavond voor de wijk worden gehouden. Ik roep u op naar deze avond te komen. Zodra de datum en plaats van de bijeenkomst bekend is, wordt deze op onze website geplaatst.

Onze wijkvereniging zal gezien de ambitie van de gemeente Arnhem om meer taken in de wijken neer te leggen veel belangrijker worden. Vanaf 1 januari 2017 is het wijkgericht werken een feit en komen een aantal ambtenaren in de wijk werken met als doel de lijnen zo kort mogelijk te houden. In het najaar beslist de gemeente hoe de gelden, die naar de wijken gaan, verdeeld worden.

Overleg tussen onze wijkvereniging en de Penseelstreek(Hoogkamp) en Transvaal zal intensiever worden.

Eén van de doelstellingen van het bestuur (en de vereniging) is om onze prachtige wijk in stand te houden en daar waar mogelijk zaken te verbeteren.