Nieuwe commissie ‘Zin’ start met Praathuis Bakermat

Fokke Obbema in de Bakermat Rembrandtzaal, dinsdag 18 januari 19.30 

Wijkcentrum de Bakermat wil ruimte bieden aan een breed scala van initiatieven. Ook wijkbewoners met belangstelling voor levensvragen en zingeving kunnen er terecht. Speciaal voor hen is door de commissie ZIN het plan ontwikkeld voor een laagdrempelige activiteit waarin ontmoeting en gesprek rond levensvragen centraal staan: Praathuis Bakermat, gesprekken over de essentie van ons leven.

Om de start van het Praathuis Bakermat een duidelijk accent te geven hebben wij Volkskrant journalist Fokke Obbema op dinsdagavond 18 januari 2022 uitgenodigd in de Rembrandtzaal van de Bakermat. Na zijn bestseller ‘De zin van het leven’ uit 2019 publiceerde Obbema in ‘Een zinvol leven’ een nieuwe serie interviews, die weer veel lezers trekken. Het nieuwe boek laat vrouwen en mannen aan het woord met heel verschillende achtergronden en posities, die elk hun persoonlijke ervaringen en eigen kijk op het leven aan ons toevertrouwen.

Op 18 januari komt de inspirerende schrijver vertellen over zijn boek en zijn eigen levensvisie en gaat hij met de aanwezigen in gesprek over ‘de essentie van het bestaan’. Deze eerste bijeenkomst is tot stand gekomen in samenwerking met boekhandel Hijman Ongerijmd (die met de beide boeken van Obbema present zal zijn).

De commissie ZIN hoopt dat Obbema’s lezing aanstekelijk zal werken en de aanwezigen stimuleert om ook in de toekomst eigen ervaringen, opvattingen en vragen over de zin van het leven te gaan delen. De commissie ZIN , bestaande uit vijf wijkbewoners, heeft na deze startbijeenkomst nog een vervolg gepland voor maart en mei 2022. Wij denken aan de volgende onderwerpen: – Maart: Zin in werk: sloven, tobben of genieten? – Mei: Zin in ouder worden: Hoezo Forever Young? Het is de bedoeling van de commissie dat vervolgens in overleg met U als wijkbewoner het programma voor de tweede helft van het jaar wordt ingevuld en georganiseerd.

Begin 2022 worden het programma en de data van het Praathuis voor de rest van het voorjaar gepresenteerd. Wij hopen op een grote opkomst! En vooral op zinvolle ontmoetingen en gesprekken in het Praathuis.

Namens de commissie ZIN, Kees Tinga.

Meer info en reserveren