Lotgenoten groep voor mensen die hun partner verloren

Praten met mensen die hetzelfde hebben doorgemaakt als jij, lotgenoten in verlies van je partner.

Onder begeleiding van twee ervaren vrijwilligers van Humanitas, afdeling Samen Sterker in Arnhem, start in januari 2022 weer een lotgenotengroep. De groepsgrootte wordt beperkt gehouden zodat de deelnemer(ster)s ruimschoots tijd en ruimte krijgen om hun ervaringen te delen met de groep. 

Je herkent bij de ander wat jij ook hebt doorgemaakt, of je ziet een andere invalshoek. We luisteren naar elkaar zonder oordeel. “Hoe heb jij dit gedaan”, of “Hoe kwam jij deze periode door”. We praten met elkaar aan de hand van thema’s per bijeenkomst. Moeilijke onderwerpen gaan we niet uit de weg. Hoe fijn is het om over hem of haar te mogen praten die je zo vreselijk mist.

Er komen 8 bijeenkomsten van 2 ½  uur per keer, die gehouden worden in een huiselijke omgeving. 

Wil je er meer van weten of wil je je opgeven, dan kan dat vanaf nu. De begeleiders komen bij je thuis voor een intake/kennismakingsgesprek. Gezamenlijk beslissen we of de groep nu voor jou geschikt is.

Aanmelden via Samen Sterker Humanitas, telefoonnummer 06 -57290576.

Deelname is gratis.