Incasso 2020

Aangezien de incasso voor de leden van 2019 begin 2020 is uitgevoerd, is er nog geen lidmaatschapsgeld geïncasseerd voor 2020. De incasso hiervoor zal op 4 januari 2021 plaatsvinden.

De incasso voor het lidmaatschap van 2021 zal medio maart gebeuren.
Het streven is om dit voortaan altijd medio maart te doen. Dit is een eenmalige afwijkende incassodatum.

Wilt u ook uw lidmaatschap automatisch laten incasseren? 

Incassomachtiging