Hou het hart warm en het hoofd koel

De bijzondere omstandigheden waarmee we thans te maken hebben, maken dat het bestuur en de commissies van onze wijkvereniging moeten gaan nadenken over de voortzetting, verplaatsing of stopzetting van geplande activiteiten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u nader inlichten. In de tussentijd roepen wij u op om de adviezen van de overheidsinstanties en van de deskundigen van het RIVM in acht te nemen.

En om met nog meer aandacht voor elkaar het leven voort te zetten. Voor de wijkbewoners die een of andere vorm van hulp nodig hebben, is er een speciaal telefoonnummer opengesteld: 06 – 44 24 86 87 (zie ook het Corona-hulp bericht op de website). Daarnaast kunt u ook leden van onze commissie Ouderen benaderen voor hulpvragen, zij kunnen u meestal wel verder helpen.