Helend Onderweg in Arnhem en Omstreken

Huiselijk geweld en seksueel misbruik komen veelvuldig voor. Van de 
Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder was 8% in het afgelopen jaar 
slachtoffer van (fysiek) huiselijk geweld (omgerekend meer dan 10 duizend 
Arnhemmers). In Arnhem ontbreekt aanbod in het voorliggende veld voor 
slachtoffers van seksueel misbruik en huiselijk geweld.

Vanaf 18 oktober start Helend Onderweg.

Helend Onderweg creëert een veilige ruimte voor mensen die in hun jeugd of op 
latere leeftijd misbruikt of mishandeld zijn, zodat zij weer mee kunnen doen in de maatschappij. Respect, verbinding, (h)erkenning en leren van elkaar zijn
speerpunten van Helend Onderweg.  Helend Onderweg is een voorziening in het voorliggende veld en beschikt over een opgeleide ervaringsdeskundige tevens traumacoach en een bewegingstherapeut. Het initiatief is gericht op preventie om intensieve zorg te voorkomen, en is aanvullend op de reguliere trajecten in Arnhem.
Helend onderweg is er voor slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel 
misbruik ongeacht of jij wel of geen hulp ontvangt, aanvullende hulp nodig hebt, in de reguliere hulpverlening vast loopt of nog op de wachtlijst staat…

Bij Helend onderweg is er plek voor jou!

 Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Dat kan via www.helendonderweg.nl of op de vrijdag van 10 tot 12 in wijk/jongere centrum de Madser. Misschien ook fijn om te weten dat het rustig is op de locatie op dat moment.