Heeft u 75 jaar geleden in september 1944 de Slag om Arnhem en de evacuatie meegemaakt of kent u zo iemand?

In het bovenste deel van de Burgemeester Weertsstraat hadden de Duitsers na de door hen gewonnen Slag om Arnhem een barricade opgeworpen van boomstammen en puin om een mogelijke aanval van de geallieerden vanuit de Betuwe te weerstaan.

In september is het 75 jaar geleden dat Operation Market Garden ofwel de Slag om Arnhem plaatsvond. Het lukte de Engelsen toen niet om de Rijnbrug te veroveren en de geallieerden een vrije doortocht naar Duitsland te verschaffen. De bevrijding van Noord-Nederland liep daardoor ernstige vertraging op met de hongerwinter als gevolg. Omdat de Duitsers vanuit het zuiden een nieuwe geallieerde aanval op Arnhem vreesden en zich o.a,. in onze wijk verschansten, moesten 90.000 Arnhemmers de stad verlaten.

In Wijkcontact willen we in het septembernummer graag aandacht besteden aan deze periode en de herdenking daarvan. We willen daarvoor graag in contact komen met wijkbewoners die de Slag om Arnhem en de evacuatie hebben meegemaakt. Heeft u deze gebeurtenissen zelf meegemaakt of kent u iemand anders die ze heeft meegemaakt (ook al woont die nu niet meer in onze wijk), neem dan contact met ons op via: henkdonkers@gmail.com of 06 261 44 322

Redactie Wijkcontact Burgemeesterskwartier

Fotobijschrift: