Handige Handen en (beperkte) Boekenmarkt

Hoeveel talent schuilt er in onze wijk?

Welke (klein?)kunstenaar of hobbyist wil haar/zijn product tonen en/of verkopen ?

Dat is mogelijk op zaterdag 13 mei van 12.00 tot 17.00 uur in de Rembrandtzaal van de Bakermat, Isaac Evertslaan 11.

Izaak Evertslaan 11, ARNHEM

Voor deze Handige Handenmarkt graag aanmelden vóór 15 maart bij Jaqueline.Kuiper@gmail.com. Daar krijgt u verdere informatie.

Dit alles doen we in samenwerking met een beperkte (romans + thrillers) Boekenmarkt.

Er is ook horeca aanwezig , dus alle ingrediënten voor een gezellige middag !

We hopen op veel animo!

Jaqueline Kuiper & Tjissie Clifford.