Geschenk voor leden

De leden van onze wijkvereniging  – van wie de adressen bij de penningmeester bekend zijn –  ontvangen deze week van de kunstcommissie een klein geschenk. Normaliter treedt deze commissie naar buiten met een kunstzinnig evenement waar u naar toe kunt gaan. Omdat dat een dergelijk evenement er de afgelopen periode niet inzat, besloot de commissie de kunst naar ú te laten komen.

Het betreft een uniek kunstwerk dat in opdracht van de commissie door Fillip Studios werd ontworpen. Elk kunstwerk heeft een eigen nummer en vormt samen met 499 andere unieke werken één groot geheel. De lineaire vormgeving – die in elk exemplaar anders is – verwijst enerzijds naar de hoogtelijnen die onze wijk kenmerken en anderzijds naar de lijnen en verbanden tussen wijkbewoners onderling.

Lees voor meer informatie in het komende nummer van Wijkcontact het dubbelinterview met Fillip Studios en de kunstcommissie.

Namens de commissie, Marjanne Knüppe