Enquête Team Leefomgeving

De wijkverenigingen, de projectgroep Kerk en Buurt en Wijkteam Leefomgeving willen graag weten hoe u als bewoner van de wijk aankijkt tegen de wijk. Ontmoeting en behoeften van alle leeftijden zijn hierin centrale thema’s, maar we willen ook weten hoe u aankijkt tegen specifieke locaties in de wijk. We zouden het heel prettig vinden als u de vragenlijst in zou willen vullen.

Deze vragenlijst wordt zowel in de Burgemeesterswijk als in de Penseelstreek/Hoogkamp uitgezet.

Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan t/m 30 juli

Vindt u dat er genoeg ontmoetingsplekken zijn in de wijk?
Wilt u meedenken over een nieuwe ontmoetingsplek?

Naar de Enquete

De enquête is een initiatief vanTeam Leefomgeving Noord-West, wijkvereniging Penseelstreek, wijkvereniging Burgemeesterswijk en de projectgroep Kerk en Buurt.
Invullen is mogelijk tot en met 29 juni.

De enquête is ook schriftelijk te krijgen (vanaf 4 juni) en in te leveren via:

  • Mariëtte van Vlerken:  Bosboomstraat 17
  •  Gerard Slag:  Izaak Evertslaan 30

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.