Energietransitie: Burgemeesterskwartier kansarme wijk

In de voorlopige verkenning van gemeente Arnhem is de Burgemeesterswijk niet aangewezen als een ‘kansrijke wijk’ om vóór 2030 van het aardgas af te gaan. Hoogkamp/Sterrenberg is wel aangewezen als een kansrijke wijk. In de Hoogkamp wil de energiecoöperatie o.i. een thermisch zonneveld en centrale warmtepomp realiseren die warmte levert aan woningen. In de Sterrenberg moet het riool vervangen worden waarna de wijk zou kunnen aansluiten bij de warmtevoorziening van de Hoogkamp.

De gemeente beschouwt een wijk als kansrijk als er een alternatieve warmtebron is, veel huizen een hoog energielabel hebben en/of er slimme combinaties te maken zijn met andere plannen zoals vernieuwing van het riool. De Burgemeesterswijk voldoet niet aan deze voorwaarden. Dat betekent dat onze wijk tot 2030 vooral zal moeten inzetten op energiebesparing zoals isolatie. De verkenning is een stap op weg naar de Transitievisie Warmte die de gemeenteraad in 2021 moet vaststellen. Daarin wordt per wijk aangegeven wanneer deze van het aardgas afgaat en voor de wijken die er vóór 2030 afgaan wordt bepaald op welk alternatief voor aardgas. In 2050 moeten alle wijken van het gas af zijn.

Behalve Hoogkamp/Sterrenberg zijn er nog 11 andere kansrijke wijken. Alternatieve warmtebronnen voor aardgas zijn warmte uit oppervlaktewater (Kronenburg en Vredenburg), restwarmte van een waterzuiveringsinstallatie (Elderveld), vuilverbranding (Immerloo) of data-centrum (Plattenburg).
Voordat er voor onze wijk aan alternatieven voor aardgas gedacht kan worden moeten de huizen veel beter geïsoleerd worden. Waterstof is wel eens als alternatief voor aardgas genoemd, maar dat is pas een optie voor de verre toekomst.

In het najaar wil de Commissie Duurzaamheid het onderwerp energietransitie in onze wijk weer oppakken na de drukbezochte informatie-avond op 11 maart en de eerste serie warmtescans. Er komt in ieder geval een tweede serie warmtescans omdat die van maart vanwege de coronacrisis niet door kon gaan. De warmtescans passen mooi bij de belangrijkste taakstelling voor onze wijk: meer en beter isoleren.