Een jaarlijkse Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs

Eind 2017 is op 62-jarige leeftijd Dirk Zeldenrust  overleden, een Arnhemse wereldverbeteraar bij uitstek. Om Dirk’s gedachtegoed en dadendrang in ere te houden heeft een aantal getrouwen rond Dirk, de zgn. Club van Dirk, het initiatief genomen de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in het leven te roepen.

Het doel van de prijs is duurzame activiteiten en projecten in Arnhem te stimuleren. Duurzaamheid moet daarbij breed worden opgevat: energie en klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. Zowel grote als kleine initiatieven kunnen in aanmerking komen voor de stimuleringsprijs.  De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000, – waarbij als eis wordt gesteld dat het bedrag wordt aangewend om het winnende initiatief te versterken en/of uit te bouwen.

De prijs wordt ter beschikking gesteld uit het Fonds van Dirk dat gevoed wordt door personen en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of duurzame projecten en initiatieven een warm hart toedragen. De eerste donaties zijn al ontvangen. Meer donaties voor dit doel zijn van harte welkom.

De inzendingen  worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, die bestaat uit  Margreet van Gastel (voorzitter, oud-wethouder duurzaamheid gemeente Arnhem), Tinus Hammink  (programmamanager Expertisecentrum Duurzame energie van de HAN) en Jos Spanbroek (beeldend kunstenaar en bedenker van de Spelerij/Uitvinderij te Dieren).

In november 2018 wordt de prijs voor het eerst uitgereikt.

Wie mee wil dingen naar de prijs, vindt alle informatie, voorwaarden  en beoordelingscriteria op http://degroenevos.nl/duurzaamheidsprijs/
Inzendingen kunnen tot 15 oktober 2018 worden ingediend bij De Groene Vos via dirkzeldenrustprijs@degroenevos.nl .
Daarvoor dient het inschrijfformulier gebruikt te worden dat te downloaden is via
http://degroenevos.nl/duurzaamheidsprijs/