Verslag informatiebijeenkomst ‘Burgemeesterswijk van het gas af’ op 10 maart in De Bakermat

Foto: Jos Zwaan ©2020Op 10 maart vond er in De Bakermat een wijkbijeenkomst plaats onder de titel “Burgemeesterswijk van het gas af”. De opkomst was boven verwachting hoog; er waren meer dan 100 deelnemers.

De bijeenkomst was georganiseerd door de Commissie Duurzaamheid van de wijkvereniging. Dit in het licht van de warmtevisie die de Gemeente Arnhem uiterlijk in 2021 opgesteld moet hebben. Daarin komt te staan wanneer welke wijk in Arnhem van het gas af gaat en welke warmte oplossing dan als alternatief wordt voorzien. Lees “Verslag informatiebijeenkomst ‘Burgemeesterswijk van het gas af’ op 10 maart in De Bakermat” verder

10 maart | Informatiebijeenkomst ‘Burgemeesterswijk van het gas af’

In 2021 moet de gemeente Arnhem een warmtevisie presenteren. Daarin moet ze per wijk aangeven wanneer en hoe een wijk van het gas af gaat. De warmtevisies moeten worden opgesteld in samenspraak met wijkbewoners en andere belanghebbenden. Daarnaast moeten wijkbewoners de komende tijd belangrijke beslissingen nemen: ga ik mijn gasketel vervangen? Neem ik een warmtepomp? Ga ik alvast flink isoleren? Wacht ik af? Lees “10 maart | Informatiebijeenkomst ‘Burgemeesterswijk van het gas af’” verder

Zaterdag 5 oktober | Aftrap Duurzaamheidsweek Burgemeesterswijk: de eerste meters groen daken.

Op zaterdag 5 oktober gaat een aantal wijkbewoners aan de slag met het realiseren van een groen dak op (een deel van) hun huis. Met een groen dak kunt u regenwater vasthouden (tegen verdroging en wateroverlast), de biodiversiteit vergroten (meer bloemen, insecten, bijen, vlinders en vogels), de temperatuur in de zomer verlagen (tegen hittestress door het stedelijk hitte-eiland-effect), uw dak isoleren (minder warmteverlies in de winter, verkoeling in de zomer) en de levensduur van uw dak verlengen. Lees “Zaterdag 5 oktober | Aftrap Duurzaamheidsweek Burgemeesterswijk: de eerste meters groen daken.” verder

Zondag 6 oktober | Duurzaamheidsweek: Duurzaamheidswandeling door de wijk

Veel bewoners in onze wijk, bewonersverenigingen en ook de overheid hebben al maatregelen genomen om onze wijk te verduurzamen. In een wandeling van een uur willen we u daarvan voorbeelden laten zien en u op ideeën brengen. Het gaat om zaken als waterberging, energiebesparing, warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen, boomspiegels en groene daken. De wandeling start om 14 uur voor de Albert Heijn en eindigt bij De Molenplaats. Lees “Zondag 6 oktober | Duurzaamheidsweek: Duurzaamheidswandeling door de wijk” verder

Dinsdag 8 oktober | Duurzaamheidsweek: Huiskamersessie energie en warmte

Op dinsdag 6 oktober verzorgt de commissie duurzaamheid van 20:00 tot 21:30 uur een huiskamersessie over het energiezuiniger maken van uw huis. Bij de veelal oude huizen in onze wijk die een beschermd stadsgezicht is, is dat een grote uitdaging. Toch zijn er al veel buurtbewoners die hierin flinke stappen gezet hebben en hun huis aardgasvrij gemaakt hebben of (bijna) energieneutraal verbouwd hebben. In deze huiskamersessie krijgt u informatie over de uiteenlopende mogelijkheden, over maatregelen u kunt combineren met normaal onderhoud en de terugverdientijd. Lees “Dinsdag 8 oktober | Duurzaamheidsweek: Huiskamersessie energie en warmte” verder

Zondag 6 oktober | Duurzaamheidsweek: nestkastjes bouwen met kinderen

Tijdens de duurzaamheidswandeling kunnen kinderen nestkastjes bouwen voor mezen. Mezen vertoeven graag in stedelijke omgevingen en zijn belangrijk voor de bestrijding van insectenplagen zoals de buxusmot. Ze hebben wel veilige woonplaatsen nodig vanwege de vele (lieve) poezen en katten die op hen jagen. De Praxis stelt bouwmaterialen voor mezenkasten beschikbaar; kinderen uit de buurt zetten ze in elkaar. Ze mogen de kastjes meenemen en in hun buurt ophangen. Lees “Zondag 6 oktober | Duurzaamheidsweek: nestkastjes bouwen met kinderen” verder

10 oktober | Duurzaamheidsweek: huiskamersessie groen

Onze stedelijke leefomgeving wordt leefbaarder en duurzamer naarmate deze groener is. Bomen, struiken en andere vegetatie zorgen in hete zomers voor verkoeling, helpen bij het bestrijden van wateroverlast na hoosbuien, zijn goed voor de biodiversiteit, verhogen het levensgeluk van mensen en de prijs van uw huis. Lees “10 oktober | Duurzaamheidsweek: huiskamersessie groen” verder

Adopteer een boomspiegel

Zondag 19 mei vind op de Molenplaats de Arnhem Groenmarkt plaats van 11 tot 16 uur.
De Duurzaamheidscommissie van het  Burgemeesterskwartier zal aanwezig zijn om in contact te komen met bewoners van de wijk en heeft als focus actief de adoptie van boomspiegels te promoten om de wijk te verrijken. Ligt er bij u een boomspiegel in de straat die er best fleuriger uit mag zien en waar u een bijdrage aan wilt geven? Kom dan naar de stand van de Burgemeesterwijk en laat u informeren. Lees “Adopteer een boomspiegel” verder