Dinsdag 8 oktober | Duurzaamheidsweek: Huiskamersessie energie en warmte

Op dinsdag 6 oktober verzorgt de commissie duurzaamheid van 20:00 tot 21:30 uur een huiskamersessie over het energiezuiniger maken van uw huis. Bij de veelal oude huizen in onze wijk die een beschermd stadsgezicht is, is dat een grote uitdaging. Toch zijn er al veel buurtbewoners die hierin flinke stappen gezet hebben en hun huis aardgasvrij gemaakt hebben of (bijna) energieneutraal verbouwd hebben. In deze huiskamersessie krijgt u informatie over de uiteenlopende mogelijkheden, over maatregelen u kunt combineren met normaal onderhoud en de terugverdientijd. We willen er een open sessie van maken die u tot niets verplicht. We willen de mogelijkheden verkennen vanuit uw budget en uw ambities. Zo willen we samen met u concrete stappen zetten in de verduurzaming van onze mooie wijk.

Duurzaamheidsweek: Huiskamersessie energie en warmte
Dinsdag 8 oktober (20 – 21.30 uur) Sweerts de Landasstraat 76

Graag tevoren even aanmelden via duurzaamheid@bwarnhem.nl o.v.v. ‘huiskamersessie energie en warmte’

Lieneke Janssen en Dennis Schiricke