Content op deze site

BWArnhem.nl

 • De persvrijheid is van toepassing op de website.
 • Plaatsing van content is nooit anoniem.
 • Content is altijd wijk gerelateerd.
 • Wij zijn met name geïnteresseerd in eigen verhalen en ervaringen over bewust wonen en werken in de Burgemeesterswijk Arnhem. Berichten met een puur commercieel karakter zullen wij niet zonder meer doorplaatsen.
 • De webbeheerder kan artikelen zonder opgaaf van redenen weigeren.
 • Artikelen en filmpjes e.d. kunnen door iedereen worden ingestuurd en worden geplaatst door de webbeheerder, mits de inhoud niet beledigend is.
 • Off Topic reacties kunnen worden verwijderd.

Tekstuele bijdragen, artikelen aankondigingen en foto’s zijn meer dan welkom.

Klik hier als je een bijdrage wilt leveren.

Huisregels

We waarderen reacties en meningen, die maken deze site tot wat het is. Maar er zijn wel een paar regels. We willen graag op een prettige, open manier met elkaar in discussie. Dat vereist wederzijds respect en een aantal regels. In het algemeen geldt: gedraag je niet anders dan je in een openbaar debat zou doen.

De regels op een rijtje:
 • Hou je aan de wet. Dat betekent dat je niet mag discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht en noem maar op. Oproepen tot geweld en/of haat zijn ook niet toegestaan.
 • Ga fatsoenlijk en met respect met elkaar om. Daag mensen gerust uit, maar hou het sportief. Scheldpartijen en beledigingen voegen niets toe aan een discussie. Op de man spelen wordt niet getolereerd.
 • Reageer op de inhoud van het artikel, niet op de vorm of de relevantie ervan.
 • Maak je reactie niet te kort of te lang. Hele verhandelingen over een bepaald onderwerp zullen door de meeste lezers als saai worden gezien. Korte reacties als “Tjongejonge” of “Helemaal mee eens!” voegen niets toe aan de discussie.
 • Commerciële boodschappen, spam of irrelevante verwijzingen naar andere websites worden verwijderd.
Content op deze site.

Alle foto’s op deze site zijn gemaakt door en zijn eigendom van de fotograaf. Het is niet toegestaan deze foto’s zonder zijn/haar uitdrukkelijk toestemming te gebruiken. Het is niet toegestaan teksten zonder toestemming te kopiëren en te hergebruiken.

Missie

Het doel van deze website is actuele informatie te geven over de Burgemeesterswijk in Arnhem. Informatie te delen onder wijkbewoners. Bewoners te informeren.