Commissie Duurzaamheid organiseert nieuwe ronde groene daken.

In het najaar van 2019 heeft een aantal wijkbewoners in een gezamenlijke actie groene daken aangelegd. De Commissie Duurzaamheid wil deze succesvolle actie herhalen en het aantal groene daken in de wijk uitbreiden. Inmiddels hebben 16 wijkbewoners zich aangemeld als belangstellende voor een nieuwe ronde groene daken. Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat alsnog. Stuur een mail naar duurzaamheid@bwarnhem.nl

Verschil met 2019 is dat de gemeente Arnhem nu een Subsidieregeling Klimaatadaptatie heeft. Daaronder vallen ook groene daken (naast het vergroenen van versteend terrein, het afkoppelen van de regenpijp van het riool en het aanleggen van een waterberging). Voor onze buurt geldt een maximale subsidie van 50%. Hoewel de subsidiepot voor dit jaar eigenlijk al leeg is, worden alle aanvragen die dit jaar worden ingediend en aan de voorwaarden voldoen, toch gehonoreerd. Na 1 januari 2021 kunnen er opnieuw aanvragen worden ingediend, maar dan worden aanvragen gehonoreerd voor zover er nog geld in de subsidiepot van 100.000 euro zit. Wees er dus snel bij.

De subsidie kan individueel of door een groep bewoners worden aangevraagd. Per aanvraag moet het gaan om minimaal 10 m2. Als u zelf aan die 10 m2 komt kunt u individueel een aanvraag indienen, anders moet u het samen met één of meerdere buurtgenoten doen. Alle bewoners die interesse hebben, worden uitgenodigd om zich te melden bij de duurzaamheidscommissie. Als u tot de 16 personen behoort die zich eerder hebben aangemeld, nemen wij als commissie contact met u op.

  1. Hoe werkt de subsidie-aanvraag?
  2. Wat doet de duurzaamheidscommissie?
  3. En wat moet u doen?
  • Eerst moet nagegaan worden of uw dak geschikt is voor een groen dak. De Commissie Duurzaamheid kan u daarbij helpen door gezamenlijke inkoop van advies over uw dakconstructie en dakbedekking. Uw dak moet de sedummatten kunnen dragen en de bekleding moet geschikt en niet te oud zijn. De commissie heeft daarvoor contact gelegd met een deskundig adviesbureau.
  •  Voor de subsidieaanvraag is een offerte nodig voor de aanleg van een groen dak op uw woning of aanbouw. De commissie heeft drie bedrijven geselecteerd die de groene daken willen aanleggen en een offerte willen uitbrengen. Het staat u uiteraard vrij een ander bedrijf te kiezen.
  • De commissie kan bewoners aan elkaar koppelen en bewoners die individueel of gezamenlijk groene daken willen inkopen helpen bij het indienen van een kansrijke subsidieaanvraag.
  • U geeft uiteindelijk zelf de opdracht voor de aanleg van een groen dak aan het bedrijf van uw keuze. Daar staat de duurzaamheidscommissie buiten.

Kortom, de Commissie Duurzaamheid heeft een aantal zaken voor u uitgezocht, contact gelegd met deskundige bedrijven en wil helpen bij de subsidie-aanvraag, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de huiseigenaar.
U kunt natuurlijk ook los van de Commissie Duurzaamheid een groen dak aanschaffen en daarvoor subsidie aanvragen.
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Mail ons via duurzaamheid@bwarnhem.nl.

Commissie Duurzaamheid

Informatie over groene daken
Wijkcontact: De vele voordelen van groene daken en Groene daken als aftrap voor de duurzaamheidsweek .
Info over subsidieregeling