Column: Zullen we in 2018… (nieuwjaarsduik)

Straatnaambordje-burgemeesterspleinZullen we in 2018 onze straatnaamborden eens gaan wassen? 
Het viel mij op dat menig straatnaambordje oneervol scheef hangt of – erger nog – groen uitgeslagen is. Bomen in de buurt, da’s altijd prijs. Geen lichtreflectie meer, de leesbaarheid daalt zienderogen. Het is een soort milieuvriendelijke vervuiling van ons straatbeeld, de lantaarnpalen en straatnaambordjes.

Tijd om borden te wassen! Zou dat geen mooi begin van het nieuwe jaar zijn? Geef een nieuwjaarsduik aan de trots van onze straatnamen. In elk Wijkcontact wordt de rijke historie van een straat in woord en beeld afgedrukt. We hebben in de Burgemeesterswijk een “slimste straat”, “gezelligste straat”. Je bent waar je woont, toch?
Een belletje naar de Gemeente Arnhem? Ik vrees dat dit euvel geen prioriteit gaat krijgen. Veel vergaderen en mooie principes die dan maar heel moeilijk praktijk worden. Of die, zoals bij het reinigen van bermpaaltjes, uitmondt in rare machines die dit werk zouden moeten doen (met alle Arbo-regels, rijdende verkeersborden, uitlaatgassen, lawaai en geknoei van dien.
Wie klimt er in de lantaarnpaal met een fris emmertje sop en wast in zijn of haar eigen straat effe het straatnaambordje schoon? Staan we er weer goed op voor 2018! En kunnen we er een wedstrijd in de wijk aan toevoegen: de verkiezing van het schoonste straatnaambordje… Of: de beste bordenwasser van het jaar!