Wat betekent Sonsbeek voor jou?

Mogen we je wat vragen? Het is voor Sonsbeek. Of beter gezegd: het gaat óver Sonsbeek. We willen graag weten wat Sonsbeek voor jou betekent. Waarom kom je in het park? Wat doe je er zoal? Waar erger je je aan? Wat mis je? Wat mag nooit verdwijnen? Ook meepraten over Arnhems bekendste park en jouw stem laten horen? Vul dan nu de enquête in: 20 vragen, 5 minuten. 

Achtergrond informatie

Het wordt de laatste jaren steeds drukker in en rond Sonsbeek. Het park zelf, de horeca, de evenementen en de activiteiten die er plaatsvinden, trekken op drukke dagen soms zoveel mensen dat het de draagkracht van het park te boven lijkt te gaan. Hetzelfde geldt voor de wijken en de wegen eromheen.

Onderzoek

Maar is dat ook werkelijk zo? Wat is de draagkracht van Sonsbeek – rijksmonument en beschermd stadsgezicht – eigenlijk? Wat moet er in deze tijd allemaal kunnen in een stadspark? Wat betekent Sonsbeek voor Arnhemmers? En voor bezoekers? Wat willen ze er beleven en kunnen het park en zijn omgeving dat aan?

De gemeente Arnhem, eigenaar en beheerder van Sonsbeek, zoekt het uit. Niet alleen, maar samen. Iedereen die Sonsbeek in het hart heeft of had, mag meepraten. Het doel? Stadsbreed duidelijke en inspirerende uitgangspunten creëren om huidige en toekomstige gebruiksvraagstukken goed te kunnen beantwoorden.

Voorsonsbeek.nl

Bij voorsonsbeek.nl zijn allerlei Arnhemse organisaties en gemeentelijke afdelingen betrokken. Omdat ze evenementen of sportactiviteiten in Sonsbeek organiseren, natuurliefhebbers zijn, van cultuurhistorie houden of naast het park wonen. En omdat ze handhaven, vergunnen, de stad promoten of parken beheren. Allemaal praten ze mee. Ieders mening telt.

De enquête staat tot en met 28 oktober online. Ken je mensen die hem nog niet hebben ingevuld maar wel een mening hebben, deel de link! De resultaten – verwerkt in de nieuwe gebruiksvisie Sonsbeek – vind je aan het eind van het jaar op arnhem.nl.

 

Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.

Door vele wijkbewoners/omwonenden is bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77. De wijkvereniging heeft zich bij dit bezwaar aangesloten. Recentelijk is hierover nogal wat media-aandacht geweest, bij RTV Arnhem, in De Gelderlander en zelfs op NPO Radio 1. Voor een goed begrip van de situatie bij alle wijkbewoners acht het bestuur het goed onze positie hierin nader aan u toe te lichten.

Lees “Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.” verder

8 september | Koepelkerkconcert

Op zaterdag 8 september kunt u in de Koepelkerk aan de Jansplaats in het centrum van Arnhem komen luisteren naar een concert met Franse Muziek uit de 16de Eeuw door Israel Golani, luit en Maria Ayerza op verschillende Renaissance Blokfluiten.
Het concert begint om 13.30 uur en duurt een uur.
De entree is vrij en er is een collecte aan de uitgang na afloop van het concert.

Hittestress

Het is al wekenlang warm en droog weer, maar nu hebben we sinds gisteren (26-7) ook officieel te maken met een hittegolf. De vorige was in 2015. Volgens weer- en klimaatdeskundigen van het KNMI krijgen we de komende decennia veel vaker te maken met dit verschijnsel, mogelijk om de paar jaar. Lees “Hittestress” verder

Protest tegen vestiging van vierde zorginstelling in onze wijk.

Sweers de Landasstraat 77

In 3 panden aan de Sweers de Landasstraat (77) komt het Jonahuis, een 24 uurs opvanghuis voor jongeren van Practum Jeugd en Opvoedhulp nu nog gevestigd in de Parkstraat. In de directe omgeving staan al 2 andere opvanghuizen voor Jongeren (Stichting OnderDak en Next Arnhem).
Gerard Slag, voorzitter van de wijkvereniging, vindt wel dat er opvang moet zijn voor jongeren met problemen, maar hij vindt wel dat deze opvanghuizen beter door de stad gespreid moeten worden. Slag vindt dat de gemeente zich nu ondoordacht, gemakzuchtig en opportunistisch gedraagt. Lees “Protest tegen vestiging van vierde zorginstelling in onze wijk.” verder

15 juli | Horen, zien, zwijgen en meer…

Ivn arnhem logoZondagmiddag 15 juli zet IVN Arnhem het thema “zintuigen” centraal in de heemtuin van Presikhaaf.
Hoe neem je je omgeving eigenlijk waar? Onze ogen staan bij ons “voorop”. Maar je gebruikt ook veelvuldig andere zintuigen. Je ziet niet alleen, je hoort, voelt, proeft. Altijd en constant, hoewel je je daar niet altijd van bewust bent. Lees “15 juli | Horen, zien, zwijgen en meer…” verder

Terugplaatsen van de kikker in de Waterspeelplaats bij het Watermuseum

Maandag 18 juni werd de kikker in de waterspeeltuin van het Watermuseum teruggeplaatst voor de kinderen. De kikker is een bronzen beeld dat water kan spugen, dat jaren geleden vernield is. De onthulling werd verricht door twee kleinkinderen, Digna(9) en Wiebe(4), van wijlen Cees Joosse, lid van de Rotary Arnhem Oost en initiatiefnemer van de reparatie. Lees “Terugplaatsen van de kikker in de Waterspeelplaats bij het Watermuseum” verder