21 november | Inspraakavond over de ontwikkeling van wijkcentrum de Bakermat

UITNODIGING

Beste wijkbewoners, leden van de wijkverenigingen en van de Diaconessenkerk,

Zoals de meeste wijkbewoners wel weten wordt er door  onze projectgroep gewerkt aan de ontwikkeling van een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor  alle wijkbewoners.  De afgelopen jaren is dit idee boven komen drijven als antwoord op behoeften bij jong en oud. “21 november | Inspraakavond over de ontwikkeling van wijkcentrum de Bakermat” verder lezen

Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.

Door vele wijkbewoners/omwonenden is bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77. De wijkvereniging heeft zich bij dit bezwaar aangesloten. Recentelijk is hierover nogal wat media-aandacht geweest, bij RTV Arnhem, in De Gelderlander en zelfs op NPO Radio 1. Voor een goed begrip van de situatie bij alle wijkbewoners acht het bestuur het goed onze positie hierin nader aan u toe te lichten.

“Bezwaar tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor en dag- en nachtopvang voor jongeren aan de Sweerts de Landasstraat 77.” verder lezen

8 september | Koepelkerkconcert

Op zaterdag 8 september kunt u in de Koepelkerk aan de Jansplaats in het centrum van Arnhem komen luisteren naar een concert met Franse Muziek uit de 16de Eeuw door Israel Golani, luit en Maria Ayerza op verschillende Renaissance Blokfluiten.
Het concert begint om 13.30 uur en duurt een uur.
De entree is vrij en er is een collecte aan de uitgang na afloop van het concert.

Protest tegen vestiging van vierde zorginstelling in onze wijk.

Sweers de Landasstraat 77

In 3 panden aan de Sweers de Landasstraat (77) komt het Jonahuis, een 24 uurs opvanghuis voor jongeren van Practum Jeugd en Opvoedhulp nu nog gevestigd in de Parkstraat. In de directe omgeving staan al 2 andere opvanghuizen voor Jongeren (Stichting OnderDak en Next Arnhem).
Gerard Slag, voorzitter van de wijkvereniging, vindt wel dat er opvang moet zijn voor jongeren met problemen, maar hij vindt wel dat deze opvanghuizen beter door de stad gespreid moeten worden. Slag vindt dat de gemeente zich nu ondoordacht, gemakzuchtig en opportunistisch gedraagt. “Protest tegen vestiging van vierde zorginstelling in onze wijk.” verder lezen