30 November | Lezing Prodesse Conamur

Het Rijn IJssel, de geschiedenis van het Middelbaar Beroepsonderwijs in Arnhem e.o..

Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur
De spreker is Peter de Krijger, oud-unitdirecteur Rijn IJssel

De Arnhemsche Handwerkschool en Praktische Ambachtsschool zijn in de tweede helft van de 19e eeuw de eerste voorlopers van het huidige Rijn IJssel,  regionaal opleidingscentrum voor MBO in Arnhem e.o. “30 November | Lezing Prodesse Conamur” verder lezen

Zaterdag 15 december | Kerstmarkt Schaarsbergen 

Kerstmarkt
Kerstmarkt

Rondom de pittoreske dorpskerk van Schaarsbergen vindt op 15 december al jaren de meest gezellige en sfeervolle kerstmarkt van Arnhem plaats. Meer dan 50 kramen bieden heerlijke delicatessen, brocante curiosa en snuisterijen en nog veel meer… Jong en oud ontmoeten elkaar met een lekker drankje en hapje tussen de geurende houtkorven bij het horeca plein. “Zaterdag 15 december | Kerstmarkt Schaarsbergen “ verder lezen

1 november | Buurtavond Park Sonswijck

Park Sonswijck zonder aardgas

Beste bewoners van Park Sonswijck,

Wat staat ons te wachten? Vroeg of laat gaat de gaskraan ook dicht in onze appartementen. Hoe verwarmen we straks ons huis? Wat zijn de scenario’s? Alles op groene stroom, elk huis een warmtepomp, of zijn er ook collectieve oplossingen? We delen graag onze ideeën met ieder van u tijdens de buurtavond op 1 november in de Bakermat.

Waarom een avond speciaal voor Park Sonswijck?

In 2050 moet heel Nederland ‘van het gas af’ zijn. In de tussentijd moet er nog heel wat gebeuren. Gemeente, netbeheerder en energiemaatschappijen doen al uitgebreid onderzoek naar alternatieven. 
Maar Sonswijck is bijzonder omdat we allemaal het zelfde soort huizen en materialen hebben. Als werkgroep willen wij daarom in gesprek met jullie om oplossingen te vinden waar we allemaal baat bij hebben. Voor isolatie, elektrisch koken, mobiliteit, verwarming en warm water. Maar misschien ook voor het opwekken van energie of opslag.
Praktisch, comfortabel en betaalbaar. Samen komen we verder!

Programma van de avond:
  • Frank Loor van de werkgroep Sonswijck Duurzaam stelt de leden voor en vertelt over de ervaringen van de afgelopen tijd.
  • Marc van der Burght van de gemeente Arnhem vertelt wat de gemeente doet
    Sjoerd Kaarsemaker vertelt als aanjager wat je zelf kunt doen.
  • Hierna gaan we in groepjes onderwerpen verder uitwerken. 

Deelname aan de avond is belangrijk voor iedere inwoner!

donderdag 1 november om 19:30 uur (zaal open 19:00 uur)
Wijkcentrum De Bakermat, in de Diaconessenkerk
Werkgroep Sonswijck Duurzaam: Anneke Kroon, Frank Loor, Frank van Hees
AANjaagfonds gemeente Arnhem: Sjoerd Kaarsemaker, Marc van der Burght

Vragen? Mail naar annekek47@gmail.com

26 oktober | Lezing Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur 

De Beeldenstorm (1566) en Alva’s Raad van Beroerten in Arnhem
Een stad in het oog van de (Beelden)storm?

Anno 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm in de Nederlanden begon, in 2017 werd stilgestaan bij het 500ste geboortejaar van de Reformatie en anno 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Wat merkten de inwoners van zestiende-eeuws Arnhem van de hagenpreken en beeldenstormen in het hertogdom Gelre? “26 oktober | Lezing Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur “ verder lezen

Wat betekent Sonsbeek voor jou?

Mogen we je wat vragen? Het is voor Sonsbeek. Of beter gezegd: het gaat óver Sonsbeek. We willen graag weten wat Sonsbeek voor jou betekent. Waarom kom je in het park? Wat doe je er zoal? Waar erger je je aan? Wat mis je? Wat mag nooit verdwijnen? Ook meepraten over Arnhems bekendste park en jouw stem laten horen? Vul dan nu de enquête in: 20 vragen, 5 minuten. 

Achtergrond informatie

Het wordt de laatste jaren steeds drukker in en rond Sonsbeek. Het park zelf, de horeca, de evenementen en de activiteiten die er plaatsvinden, trekken op drukke dagen soms zoveel mensen dat het de draagkracht van het park te boven lijkt te gaan. Hetzelfde geldt voor de wijken en de wegen eromheen.

Onderzoek

Maar is dat ook werkelijk zo? Wat is de draagkracht van Sonsbeek – rijksmonument en beschermd stadsgezicht – eigenlijk? Wat moet er in deze tijd allemaal kunnen in een stadspark? Wat betekent Sonsbeek voor Arnhemmers? En voor bezoekers? Wat willen ze er beleven en kunnen het park en zijn omgeving dat aan?

De gemeente Arnhem, eigenaar en beheerder van Sonsbeek, zoekt het uit. Niet alleen, maar samen. Iedereen die Sonsbeek in het hart heeft of had, mag meepraten. Het doel? Stadsbreed duidelijke en inspirerende uitgangspunten creëren om huidige en toekomstige gebruiksvraagstukken goed te kunnen beantwoorden.

Voorsonsbeek.nl

Bij voorsonsbeek.nl zijn allerlei Arnhemse organisaties en gemeentelijke afdelingen betrokken. Omdat ze evenementen of sportactiviteiten in Sonsbeek organiseren, natuurliefhebbers zijn, van cultuurhistorie houden of naast het park wonen. En omdat ze handhaven, vergunnen, de stad promoten of parken beheren. Allemaal praten ze mee. Ieders mening telt.

De enquête staat tot en met 28 oktober online. Ken je mensen die hem nog niet hebben ingevuld maar wel een mening hebben, deel de link! De resultaten – verwerkt in de nieuwe gebruiksvisie Sonsbeek – vind je aan het eind van het jaar op arnhem.nl.