Biografie 5 Brantsentelgen

Na de aankoop van landgoed Zypendaal in 1743 hebben vijf generaties van de familie Brantsen het huis bebouwd, bewoond en verbouwd; parken aangelegd, uitgebreid en ontgonnen. De laatste telg overleed in 1899 zonder een mannelijke nakomeling. Zijn weduwe bleef Zypendaal tot haar dood bewonen waarna het landgoed stadspark werd.

Deze biografie over vijf Brantsen telgen laat zien wat zij aan het landgoed, het huis en het park hebben bijgedragen. Vier routes leiden de lezer op locatie of in gedachten door het park langs deze monumenten.

Website:  www.tekstbureauderaaf.nl