Bewonersoverleg over betaald parkeren in de Pels Rijckenstraat.

Tijdens het bewonersoverleg van dinsdag 13 november 2018 is namens de gemeente uitleg gegeven over de invoering van betaald parkeren in de Pels Rijckenstraat. Er waren (geteld) 14 betrokken bewoners aanwezig en 2 leden van de commisssie Leefomgeving Burgemeesterswijk. Fred de Bruijn (namens Team Leefomgeving Noord-West) is de avond begonnen met een korte terugblik hoe tot deze keuze is gekomen.

 Veel parkeervergunninghouders (zoals bijvoorbeeld in de Burg.Weertsstraat) weten niet dat ze ook mogen parkeren op de betaalparkeerplaatsen (zoals op de Zijpendaalseweg). In feite geldt dat je als parkeervergunninghouder uit parkeersector C (dat zijn de bewoners uit het Burgemeesterskwartier) mag parkeren op alle betaalde en onbetaalde parkeerplaatsen in parkeersector C; uitgezonderd uiteraard invalidenparkeerplaatsen, laadpaalplekken e.d.

Enige tijd geleden heeft een bewoonster van de Pels Rijckenstraat het initiatief genomen om tijdens een barbecue een enquête te houden over het wel of niet ervaren van parkeerdruk.

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat de meerderheid van de bewoners parkeerdruk ervaart en dat zij betaald parkeren als oplossing zien. Daarom is de vraag bij het Team Leefomgeving neergelegd om betaald parkeren in de Pels Rijckenstraat in te voeren.

Namens de gemeente heeft Remy Baas een korte presentatie gegeven waarin hij stil staat bij het verschil tussen de huidige situatie en de nieuwe (gewenste) situatie.  Na de presentie was de mogelijkheid om (specifieke) vragen te stellen.

Betaald parkeren wordt zo snel mogelijk na het raadsbesluit ingevoerd. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, zal dit niet meer voor de jaarwisseling plaatsvinden. De gemeente mikt op het eerste kwartaal van 2019. In eerste instantie zal dit in het straatbeeld zichtbaar zijn met bebording. Later volgt de verplaatsing van een parkeerautomaat naar de Pels Rijckenstraat. Vanwege een personeelstekort bij het bedrijf wat de parkeerautomaat (ver)plaatst, zal de verplaatsing van de parkeerautomaat langer op zich laten wachten. Reken op minimaal 9 maanden.