Besturen Penseelstreek en Burgemeesters kwartier in gesprek

Verkenning mogelijkheden tot samenwerking

De komst van de Bakermat op de grens van beide wijkverenigingen, de problematiek rond het vinden van voldoende vrijwilligers en het feit dat de wijkverenigingen al samen activiteiten uitvoeren. Deze en nog meer redenen vormden de aanleiding om als besturen nader kennis met elkaar te maken en in gesprek te gaan over mogelijkheden tot samenwerking.

Het eerste verkennende gesprek vond begin van dit jaar plaats. De uitkomst is dat beide besturen voldoende mogelijkheden zien om elkaar te versterken en ook om tot meer samenwerking te komen. De komende maanden gaan we deze mogelijkheden dan ook verder onderzoeken en uitwerken. We doen dit met open blik en sluiten bij voorbaat geen scenario’s uit.

Belangrijk uitgangspunt in het komende traject is dat we, vanuit de eigen identiteit van de wijkverenigingen, de mogelijkheden voor samenwerking verkennen met het belang van de wijkbewoners helder voor ogen.

Uiteraard houden we wijkbewoners op de hoogte van de voortgang, zeker op het moment dat er een concrete uitwerking gereed is. Heeft u nu al vragen of suggesties, neem dan contact op met de Penseelstreek via bestuur@penseelstreek.nl en voor Burgemeesterskwartier via voorzitter@bwarnhem.nl.