Gezocht: Bestuur zoekt algemeen bestuurslid

René Muller

Vanwege het terugtrekken van onze huidig algemeen bestuurslid René Muller per mei 2018 is de wijkvereniging Burgemeesterswijk op zoek naar een vrijwilliger die de taken van René gaat overnemen. Het doel van de wijkvereniging is om de maatschappelijke en welzijns belangen van onze wijk en haar bewoners te behartigen. De vereniging werkt met commissies per taakgebied. Lees “Gezocht: Bestuur zoekt algemeen bestuurslid” verder

Resultaat ledenwerfactie

Logo-bwarnhemDe dit jaar gehouden ledenwervingsactie heeft 123 nieuwe donateurs opgeleverd en een extra financiële bijdrage van € 1630,-.

Het totaal aantal donateurs bedraagt: 648.
Een absoluut record. Het draagvlak van onze wijkvereniging is hierdoor weer flink toegenomen.

Ik wil hiervoor een ieder bedanken!

Barend Freriks, voorzitter

14 november | Informatieavond over ons wijkactieplan

Inrichting en beheer openbare ruimte en verkeersveiligheid

WijkactieplanInformatieavond over de invulling van deze onderwerpen uit ons wijkactieplan

In oktober 2015 zijn de inwoners van de wijken Burgemeesterskwartier, Transvaal en Hoogkamp (incl. Sterrenberg en Guldenbodem) bij elkaar geweest om een wijkactieplan op te stellen. Dit plan is begin dit jaar samen met alle andere wijkactieplannen van Arnhem aan B&W aangeboden. Lees “14 november | Informatieavond over ons wijkactieplan” verder

Nieuws uit het bestuur

In het nieuwe nummer van Wijkcontact is per abuis het artikel: ‘nieuws uit het bestuur’ van nr. juli 2016 geplaatst. 
Hieronder vindt u de correcte versie.

Als u dit wijkcontact leest heeft op vrijdag 30 september de onthulling plaatsgevonden van de sculptuur van Klaas Gubbels. De officiële handeling werd verricht door Hans Eijkelboom, een vriend van Klaas Gubbels en zelf ook beeldend kunstenaar in de fotografie. Lees “Nieuws uit het bestuur” verder

Wijziging opzet project ‘Ouderen’

Tijdens de evaluatievergadering van het project ‘ouderen’ op 3 maart 2016 is gebleken dat in het jaar 2014 en 2015 een gering aantal hulpvragen uit de buurt zijn binnen gekomen. De opzet om voor iedere straat in de wijk een vrijwilliger/coördinator aan te stellen is in de praktijk gebleken niet nodig te zijn.

Gekozen is voor het instellen een ‘kernteam’ van vier Lees “Wijziging opzet project ‘Ouderen’” verder