Verplaatsing ALV naar nieuwe datum in september

In de recent verschenen uitgave van Wijkcontact (onder meer gewijd aan het 40-jarig bestaan van onze wijkvereniging) is in het artikel ‘Nieuws uit het bestuur’ vermeld dat we op 3 juni a.s. onze ALV willen gaan houden in een online-vergadervorm. 
Voortschrijdend inzicht, verruiming van wettelijke bepalingen en de ‘routekaart’ die het kabinet heeft aangeven voor grotere groepsbijeenkomsten, maken dat we toch de voorkeur geven aan een ALV  in fysieke vorm. Lees “Verplaatsing ALV naar nieuwe datum in september” verder

ALV wordt verplaatst!

De jongste overheidsmaatregelen rond de bestrijding van het corona-virus maken dat de voor 22 april a.s. geplande Algemene Ledenvergadering van onze wijkvereniging moet worden verplaatst naar een nieuwe datum. Het bestuur zal in haar vergadering van 8 april daarover een besluit nemen. Direct daarna zullen we u via de website informeren over de nieuwe datum.
Ook andere geplande activiteiten van de wijkvereniging (denk aan de themaochtenden in april en mei) komen voorlopig te vervallen.
Over de verplaatsing van de geplande lustrum-activiteiten vindt u op de website een afzonderlijk bericht.  

Hou het hart warm en het hoofd koel

De bijzondere omstandigheden waarmee we thans te maken hebben, maken dat het bestuur en de commissies van onze wijkvereniging moeten gaan nadenken over de voortzetting, verplaatsing of stopzetting van geplande activiteiten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u nader inlichten. In de tussentijd roepen wij u op om de adviezen van de overheidsinstanties en van de deskundigen van het RIVM in acht te nemen.

Lees “Hou het hart warm en het hoofd koel” verder