8 februari | Melkventers en stadsboeren in de Historische Herberg

Tot ver in de twintigste eeuw bleven midden in Arnhemse stadswijken nog enkele boerderijen in bedrijf. Sommige boeren weidden hun koeien in park Sonsbeek; de melk ging dan naar de CAMIZ (later Coberco) aan de Westervoortsedijk. Tot aan de sluiting eind 2003 werden daar melkproducten bereid. Ad Habets vertelt over de stadsboerderijen in het Sonsbeekkwartier en praat met Adriaan Valen, wiens vader als laatste boer overbleef. Jos Lankveld vertelt de geschiedenis van de Coberco, die in 1879 begon.

Vrijdag 8 februari 17.00-19.00 uur
Toegang gratis
Molenplaats Sonsbeek, Zypendaalseweg 24a, 6814CL ARNHEM.
Tel.:026 4450660
www.molenplaatssonsbeek.nl   www.historischeherberg.nl