6 april | Inzamelingsactie Stichting Leergeld, Speelstoet en Kledingbank!

De afgelopen jaren hebben we een inzamelingsactie georganiseerd wat ieder jaar weer een mooie opbrengst heeft opgeleverd voor stichting Leergeld, de Kledingbank en Speelstoet. Het is helaas nog steeds voor veel gezinnen niet haalbaar om hun kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Ook de (extra) kosten die de school met zich meebrengt voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, een kamp of een excursie kunnen een probleem vormen.

Bovendien is het soms niet mogelijk tijdig een beroep te doen op een andere voorziening. In Arnhem en omgeving praten we al gauw over meer dan 5.000 kinderen. Voor de kinderen uit deze gezinnen is er Stichting Leergeld.
De Stichting Leergeld Arnhem (www.leergeldarnhem.nl) stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Want nu meedoen is straks meetellen. Met de steun van deze stichting kunnen de kinderen ook deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten en krijgen ze de mogelijkheid om, net als de meeste andere leerlingen, met een fiets naar school te komen en het huiswerk op een computer of laptop te maken.

Bij Speelstoet Arnhem (www.speelstoet.nl) kunnen deze kinderen 3x per jaar speelgoed uit zoeken in een winkel zonder kassa.
Stichting Kledingbank Arnhem (www.kledingbankarnhem-eo.nl) geeft goede bruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.

Met een team uit de Burgemeesterswijk en de Penseelstreek initiëren we een inzamelingsactie voor deze drie organisaties. Wij denken dat het goed is om stil te staan bij kinderen die in mindere omstandigheden opgroeien dan de kinderen in onze wijk. En dat niet alleen, uiteraard zien we ook het nut van recycling van spullen. Waarom iets weggooien of ongebruikt op de zolder of in de schuur laten staan terwijl een ander het nog zo goed kan gebruiken?
Daarom organiseren we een inzamelingsactie op zaterdag 6 april 2019.

Voor deze inzamelingsactie zijn wij op zoek naar:
• fietsen 
• laptops en tablets
• kleding (voor kinderen en volwassenen)
• speelgoed

Deze kunt u inleveren op zaterdag 6 april 2019 tussen 11:00 en 16:00 uur bij de Molenplaats Sonsbeek (Bezoekerscentrum) Zijpendaalseweg 24A. 
Paulien Bos, Patricia Schwalbach, Hanny van Nunen, Jacqueline Willemsen